Sökning: "Vocabulary"

Visar resultat 1 - 5 av 764 uppsatser innehållade ordet Vocabulary.

 1. 1. Manliga vårdnadshavares användning av barnriktat tal i kommunikationen med sina små barn : En explorativ pilotstudie med material insamlat från videoinspelning och Language ENvironment Analysis (LENA)

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Sofie Karlström; Sofie Svensson; [2022]
  Nyckelord :male caregivers; child-directed speech CDS ; language development; children; video recording; Language ENvironment Analysis LENA ; Preventive Education Program for Parents PEPP ; manliga vårdnadshavare; barnriktat tal BRT ; språkutveckling; barn; videoinspelning; Language ENvironment Analysis LENA ; Preventive Education Program for Parents PEPP ;

  Sammanfattning : En stor del av den tidiga språkutvecklingen sker i samspel med vuxna, och kommunikationen mellan vårdnadshavare och deras små barn är därför särskilt betydelsefull. Vuxna anpassar ofta sitt sätt att tala till små barn genom att göra anpassningar i de språkliga parametrarna prosodi, segmentell fonologi, syntax, pragmatik och ordförråd. LÄS MER

 2. 2. Ordförrådsutvecklande undervisning i klassrummet - för alla elever? : En interventionsstudie i årskurs 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Sofie Holstein-Krag; [2022]
  Nyckelord :ordförståelse; ordinlärning; ordkunskap; robust ordförrådsundervisning; språklig sårbarhet; språkstörning; tidiga skolår;

  Sammanfattning : The aim of this intervention study was to examine the effect of Robust Vocabulary Instruction in a Swedish second grade regular classroom setting, to evaluate to which degree a rich vocabulary instruction is beneficial for all students’ vocabulary growth. Sophisticated target-words (tier 2 words) from a children’s book read aloud, were instructed to 24 children in the experimental class, whereas 20 children in the comparison class heard the same story but received no instruction. LÄS MER

 3. 3. Effects of Handwriting vs. Typing on the Performance of Pupils in Secondary Education

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Susanne Bjurestig; [2022]
  Nyckelord :acquisition; digitalization; handwriting; learn; recall; recognition; typing; vocabulary;

  Sammanfattning : Abstract  There is increasing use of technology in the education system, such as computers, and different programs learners can use to study vocabulary. In this study, the goal was to find out if pupils in secondary education learn new vocabulary more efficiently when handwriting or typing on a computer. LÄS MER

 4. 4. LIFE IN ISOLATION - A Corpus-Based Study of the Use of the Word Element Iso during the Covid-19 Pandemic

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Tove Nilsson; [2021-10-04]
  Nyckelord :English; blending; clipping; compounding; coronavirus corpus; Covid-19; English word-formation; neologisms; semantics; vocabulary;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to investigate frequencies and semantic usages of the word element iso in a corpus of newspapers and magazines related to COVID-19, the so called the Coronavirus Corpus. The coronavirus pandemic has led to many new words and expressions and it is thus of interest to examine how often such neologisms are used, as well as what they might communicate semantically. LÄS MER

 5. 5. WANNA BE ON TOP? The Hyperparameter Search for Semantic Change's Next Top Model

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Kate Viloria; [2021-09-22]
  Nyckelord :semantic change; language change; diachronic word embeddings;

  Sammanfattning : Lexical semantic change (LSC) detection through the use of diachronic corpora and computational methods continues to be a prevalent research area in language change (Tahmasebi et al., 2018). LÄS MER