Sökning: "Adam Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Adam Andersson.

 1. 1. Make Great Zimbabwe Great Again A study of the political usage of Great Zimbabwe 1980–2020

  Master-uppsats,

  Författare :Adam Andersson; [2020-08-04]
  Nyckelord :Great Zimbabwe; Mugabe; Nkomo; ZANU-pf; ZANU; ZAPU; MDC; Zimbabwe Bird; Shona; Ndebele; Identity; Colonialism; Rhodesia; Cultural Heritage;

  Sammanfattning : The purpose of this master’s thesis is to show how Great Zimbabwe was politically used during the period 1980-2020. This work was also carried out with the aim to examine and nuance how archaeology is used within the framework of nationalism, and how cultural heritage is used by political organizations for different purposes. LÄS MER

 2. 2. Faktorer för ökad kvalitet i byggbranschen

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Petter Petersson; Adam Andersson; [2020]
  Nyckelord :BIM; digitization; selfcontrol; quality control; quality assurance; requirements; Total quality management; TQM; BIM; digitalisering; egenkontroller; kvalitetsstyrning; kvalitetssäkring; kravställning; Total quality management; TQM;

  Sammanfattning : Byggindustrin förknippas ibland med bristande kvalitet. Genom att använda kvalitetsstyrningsverktyg i produktionen ska rätt kvalitet på slutprodukten ges. I rapporten studeras kvalitetsarbetet på ett entreprenadföretag för att undersöka om något kan göras annorlunda för att höja kvaliteten på slutprodukten. LÄS MER

 3. 3. Samverkan för den goda staden : En studie om samverkan i planprocessens tidiga skeden mellan kommun och Trafikverket

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Joel Andersson; Adam Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Cross-sectoral collaboration; Urban planning; The Swedish Transport administration; municipalities; The good city.; Samverkan; Samhällsplanering; Trafikverket; Kommun; Den goda staden;

  Sammanfattning : Samverkan mellan Trafikverket och kommunen i styrningen av rummet är vad som studeras i denna uppsats. Dessa två aktörers makt och ansvar i den övergripande samhällsutvecklingen ses som stort, varför samverkan mellan dessa aktörer är intressant att undersöka. LÄS MER

 4. 4. Nulägesanalys av byggarbetsledares användning av IT-verktyg : Digitala verktyg inom byggproduktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Peter Andersson; Adam Svensson; [2020]
  Nyckelord :BIM; digitala verktyg; byggproduktion; husbyggnad;

  Sammanfattning : Use of computer based construction plan programs were introduced as early as in the 1970’s and have since then been under constant develop. Their functions and durability have during the last twenty years gone from only being used in the projection and office stage to being a useful tool at the actual construction site too. LÄS MER

 5. 5. Modernizing the Syntax of Regular Expressions

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Adam Andersson; Ludwig Hansson; [2020]
  Nyckelord :regular expressions; programming language design; readability;

  Sammanfattning : Context Writing and working with regular expressions could be a slow and tedious task,which is mainly because of its syntax, but also because there exist several different dialectswhich easily could cause confusion. Even though regular expression has been widely used forparsing and programming language design, they are now frequently used for input validationand seen in common applications such as text editors. LÄS MER