Sökning: "Adam Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Adam Andersson.

 1. 1. Arkeologi som Nationalism: Den dolda Politiken.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Adam Andersson; [2019-01-24]
  Nyckelord :Nationalism; Birka; Great Zimbabwe; Teotihuacán; Mexiko. Unesco; Världskulturarvslistan; Icomos.;

  Sammanfattning : This text is written with the purpose to both enlighten, as well as to discuss the subject of nationalism within the field of archaeology. What role has archaeology played when it comes to the creation of the modern state? This subject will be discussed by comparing a number of world heritage sites from different parts of the world. LÄS MER

 2. 2. Jakten på Dewey : en kunskapsorganisatorisk studie av Malmö stadsbiblioteks tillämpning av DDK

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Adam Andersson; Philip Sidenholm; [2018]
  Nyckelord :knowledge organization; public libraries; classification; Dewey Decimal Classification; DDC; SAB; infrastructure; Malmö City Library; the National Library of Sweden; KB; kunskapsorganisation; folkbibliotek; klassifikationssystem; Dewey decimalklassifikation; DDK; infrastruktur; Malmö stadsbibliotek; Kungliga Biblioteket; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : During the last three years the Malmö City Library made a transition from the Swedish classification system SAB to the internationally established Dewey Decimal Classification. The Malmö City Library is the first public library of a larger magnitude to make such a transition in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Gripsholms slott, Mariefred

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Anton Petersson; Adam Ardinge; Emma Andersson; Stephanie Axelsson; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Verksamhetsförlagd utbildnings påverkan på rösten : hos förskollärarstudenter

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Maja Andersson; Adam Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Röstbesvär; Verksamhetsförlagd utbildning; Förskollärarstudenter;

  Sammanfattning : Bakgrund Förskollärare är högt representerade bland patienter med röststörning på logoped-mottagningar vilket kan kopplas till långvarigt röstanvändande och belastande omgivningsfaktorer. Redan under utbildningen börjar röstbesvär uppkomma hos många studenter och detta verkar öka i samband med deras verksamhetsförlagda utbildning (VFU). LÄS MER

 5. 5. Design and verification of automotive power supply

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fysik och elektroteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Fysik och elektroteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Johan Andersson; Adam Schelander; [2018]
  Nyckelord :Automotive; SMPS; Buck converter; Step-down converter; Power Supply;

  Sammanfattning : In the current and next generation automotive telematic platforms, high demands are put on high efficiency power supplies. This thesis investigates different switch mode power converter solutions that operates with high efficiency for both low and high power loads. LÄS MER