Sökning: "Adam Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden Adam Andersson.

 1. 1. Organisationsstruktur och valframgång hos lokala partier. En jämförande intervjustudie av fem svenska kommunpartier

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olle Andersson; Adam Karlsson; [2021]
  Nyckelord :politiska partier; kommuner; lokala partier; interndemokrati; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Antalet lokala partier i svenska kommuner har ökat under flera decennier, något som tidigare forskning presenterat flera förklaringar till. Denna studie fokuserar på lokala partiers organisationsstruktur och undersöker genom intervjuer med centrala partiföreträdare hur denna organisationsstruktur kan skilja sig åt mellan lokala partier som har lyckats respektive misslyckats med att upprätthålla ett högt väljarstöd över flera mandatperioder. LÄS MER

 2. 2. Hälsa - ett livslångt lärande : Lärarnas syn på hälsa och hur det förmedlas i undervisningen

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Adam Andersson; Linnéa Zallin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa resonerar kring och arbetar med begreppet hälsa på lektionerna i idrott och hälsa. De frågeställningar som besvaras är: Hur tolkar lärare i idrott och hälsa begreppet hälsa?Vilka didaktiska val gör läraren för att undervisa i hälsa?  Metod Metoden som användes i detta arbete var kvalitativ och empiri baserades på intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Hur studenters sömnkvalitet påverkas av att använda sociala medier med oändliga flöden innan läggdags

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Adam Andersson; Mikaela Gärde; [2021]
  Nyckelord :Sociala medier; sömn; infinite scroll; oändliga flöden;

  Sammanfattning : Många unga vuxna använder sig av sociala medier innan de ska sova för natten. Majoriteten av dessa sociala medier använder funktionen ”infinite scroll”, ett oändligt flöde som är designat i syfte att förlänga användarens tid på plattformen. Samtidigt är det många unga vuxna som upplever att de inte får tillräckligt med sömn. LÄS MER

 4. 4. En analys av CoClass & BSAB

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Adam Swärdh; Adrian Andersson; [2021]
  Nyckelord :Klassifikationssystem; CoClass; BSAB; BIM; livscykel; miljövarudeklaration; informationshantering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att utreda hur CoClass fungerar som ett nytt klassifikationssystem och informationshanteringen i praktiken. Studien ska också undersöka varför det behövs ett nytt klassifikationssystem och även jämföras med det nuvarande BSAB-systemet. Det ska också belysa den hållbara satsningen som CoClass ska generera. LÄS MER

 5. 5. Våga? Vägra sociala medier : En retorisk textanalys utifrån representationer av tidningsartiklar om skådespelarna Adam Lundgrens och Daisy Ridleys sociala medieval.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Martin Ekström Andersson; [2021]
  Nyckelord :sociala medier; instagram; facebook; kändiskultur; retorik;

  Sammanfattning : “Famous Star Wars Actress Daisy Ridley has quit her social media… this time for good.” “Adam Lundgren from the popular television show “Vår tid är nu” has a fear of social media. He says:” -          This is not good for me; I don’t think it is good for anyone. LÄS MER