Sökning: "Viktor Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden Viktor Andersson.

 1. 1. I’m gonna make him a review he can’t refuse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Simon Andersson; Viktor Nordblad; Simon Svensson; [2019-06-27]
  Nyckelord :filmrecensioner; kritiker; populärkultur; film; filmkritik.; film; film reviews; critics; movie critics; movie reviews; popular culture.;

  Sammanfattning : We consider ourselves to be movie enthusiasts and both watch and read a lot of cinema. And since we share this interest in the motion pictures we spend a lot of time evaluating films we’ve seen and discussing films we’re about to see. LÄS MER

 2. 2. E-sport, E-atleter och fysisk träning : -En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Christoffer Göthe; Viktor Andersson; [2019]
  Nyckelord :Fysioterapi; Prestation; Risker; Träning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom e-sport tävlar e-atleter som enskilda deltagare eller i ett lag från olika länder som möter varandra i samma datorspel. Dessa matcher/turneringar ses av miljontals personer över hela världen. LÄS MER

 3. 3. Tillräckligt bra föräldraskap - En studie om hur socialarbetare beskriver ett tillräckligt bra föräldraskap

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Viktor Andersson; [2019]
  Nyckelord :Anknytningsteori; Barnavårdsärenden; Beskriva; Förälder; Föräldraförmåga; Socialt arbete; Tillräckligt bra föräldraskap; Attachment theory; Child protection cases; Describe; Good enough; Parenting; Parent; Parental ability; Social work;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur socialarbetare som arbetar med barnavårdsärenden inom socialtjänsten beskriver ett tillräckligt bra föräldraskap. För att undersöka hur deltagarna i undersökningen beskriver ett tillräckligt bra föräldraskap så har ett kvalitativt tillvägagångssätt med semistrukturerade intervjuer använts. LÄS MER

 4. 4. Gå ut utanför skolan och ha friluftsliv, det behöver inte vara mer avancerat än så : En kvalitativ studie om lärares undervisning i friluftsliv 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Patrik Jauring; Viktor Andersson; [2019]
  Nyckelord :Outdoor education; Välfungerande; Friluftlivsundervisning; Friluftsundervisning; Friluftsaktiviteter; Friluftslivsaktiviteter; Matlagning; Didaktik; Kvalitativ friluftsliv; Didaktiska val; Progression;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att lärare i svenska skolor har problem att utföra en undervisning i friluftsliv (Seger 2012; Novus 2016; Backman 2011a). Problemen som lyfts är bland annat att lärarna inte har geografiska, ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar till att utföra friluftslivsundervisning. LÄS MER

 5. 5. Det särskildas platser - om etisk-politisk lokalitet och bioregionala visioner i Gary Snyders tänkande

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Viktor Andersson; [2018-07-06]
  Nyckelord :Gary Snyder; place; region; locality; historiography; ethics; particularity; dialectics; ecocriticism;

  Sammanfattning : In Gary Snyder’s philosophical essays, questions of place, region, and being inhabitory are closely linked to ethical, political and ecological themes. Where these themes intersect, tensions generate – to the extent of which too little attention might have been paid. LÄS MER