Sökning: "Viktor Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden Viktor Andersson.

 1. 1. Cross-Cultural Business Negotiations : The Impact of Business Cultures from a Swedish Perspective

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Viktor Andersson; Alexandra Mets; [2020]
  Nyckelord :International Business Negotiation; Cross-Cultural Negotiation; Negotiation Process; Culture; Communication; Hierarchy; Cultural Adaptation; Cultural Intelligence; France; Brazil; Singapore;

  Sammanfattning : With our increasingly competitive globalized economy, we are experiencing an emerging trend of firms competing on new international business markets (Bell et al. 2001; Huang 2010). In order to successfully negotiate in an international context, cultural sensitivity needs to be taken into consideration (Manrai & Manrai 2010). LÄS MER

 2. 2. Optimerad schemaläggning av mötesbokningar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Viktor Andersson; [2020]
  Nyckelord :Microsoft Outlook API; Schedule optimization; Target function; Web application; Authentication protocol; Java; JSP; JSON; Spring Boot; Microsoft Outlook API; Schemaläggningsoptimering; Målfunktion; Webbapplikation; Autentiseringsprotokoll; Java; JSP; JSON; Spring Boot;

  Sammanfattning : Kommunikation är en grundpelare för alla verksamheter och företag där möten är ett av de primära sätten för att samtala och fatta gemensamma beslut. Problemet som kan uppstå i samband med att en bokning av ett möte ska utföras är att försöka finna en tid då alla önskade mötesdeltagare kan delta vilket kan vara en tröttsam och tidskrävande process om många deltagare ska ingå i mötet. LÄS MER

 3. 3. A Swedish Nuclear Future : Using explorative scenarios to assess energy security in low-carbon electricity systems

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Viktor Andersson; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Development; Energy Security; Scenario Analysis; Low-Carbon Electricity; Nuclear Energy; Energy System Planning;

  Sammanfattning : Positioned within the concepts of sustainable development and energy security, this study evaluates the prospects for Swedish electricity production to assist in reaching both national and international climate targets. The main purpose is to assess the capability of nuclear energy to form part of a national climate change mitigation approach, as well as a viable energy source for Sweden to rely on in the future. LÄS MER

 4. 4. Erhålls abnormal avkastning vid insynshandel? : en eventstudie vid First North Growth Market

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Viktor Johansson; Carl Andersson; [2020]
  Nyckelord :Eventstudie; insynshandel; First North Growth Market; abnormal avkastning; kön; befattning;

  Sammanfattning : Insynshandel uppstår när en person anställd i ett bolag köper aktier i det egna företaget. Risken finns att insynshandlaren handlar på information som inte marknaden har, vilket kan skapa ett signalvärde och en marknadsreaktion. LÄS MER

 5. 5. "Hör ni vad jag säger?" Greta Thunberg och förutsättningarna för att säkerhetisera klimatförändringarna i digitala medier

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Viktor Sundt; Moa Olsson Andersson; [2020]
  Nyckelord :Greta Thunberg; säkerhetisering; klimatförändringar; digitala medier; fragmentering; poststrukturalism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vad är förutsättningarna för att säkerhetisera klimatfrågan i digitala medier? I den här uppsatsen studeras särskilt ett karaktärsdrag för det moderna medielandskapet – fragmentering – och hur det interagerar med säkerhetiseringsförsök framförda av klimataktivisten Greta Thunberg. Vi genomför en kvalitativ textanalys på tre av Thunbergs tal och jämför dessa med fragmenterade versioner av samma tal, i det här fallet i form av nedklippta videoinspelningar av talen. LÄS MER