Sökning: "diffusion"

Visar resultat 1 - 5 av 1065 uppsatser innehållade ordet diffusion.

 1. 1. Investigating off-grid systems for a mobile milking facility

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Musadag Mohamed Salah Eldin Elzein; [2021]
  Nyckelord :off-grid systems; renewable energy RE; Solar PV; biofuels; insight maker; HOMER;

  Sammanfattning : This study examined the possible renewable energy sources that can provide the necessary power for a mobile Off-grid Automated Milking System (AMS) at a grazing pasture. This involved choosing the most cost effective, environmental friendly and sustainable mean for a mobile AMS which aims to be operating between months of May to September at a rate of milking 20 cows per day. LÄS MER

 2. 2. Anslagstid för diagnostiska anestesier vid frambenshälta hos häst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Isabelle Andersson; [2021]
  Nyckelord :hältutredning; mepivakain; diffusion; objektiv rörelseanalys;

  Sammanfattning : Hälta hos häst orsakad av ortopediska skador är den vanligaste anledningen till uppsökande av veterinärvård i Sverige och kan vara kostsamt. Detta, tillsammans med att hälta innebär ett ökat djurlidande, ställer höga krav på veterinären att lokalisera det område som gör ont och ställa en diagnos för att framgångsrikt kunna behandla hästen. LÄS MER

 3. 3. Modelling and Simulation of Hydrogen Diffusion in High Strength Steel

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Vikas Vineeth Seru; Venkata Ramana Murthy Polinati; [2021]
  Nyckelord :Coupled temperature displacement; finite element software; high strength steel; hydrogen diffusion; material properties.;

  Sammanfattning : This research is about modelling and simulation of how the hydrogen diffuses in high strength steels. The hydrogen diffusion in the material was examined by using finite element software with the help of material properties and some existing data. LÄS MER

 4. 4. The Significance of Giant Flank Collapses on Magma Ascent in the NE Rift Zone of Tenerife, Canary Islands: A Structural Modelling and Diffusion Approach

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Kristoffer Ånäs; [2021]
  Nyckelord :Tenerife; volcanic rift zones; analogue gelatine experiments; dykes; Fe-Mg diffusion; ankaramite; Teneriffa; vulkaniska sprickzoner; analoga gelatinexperiment; gångar; Fe-Mg diffusion; ankaramit;

  Sammanfattning : On the volcanic ocean island Tenerife in the Canary archipelago, several giant flank collapses haveoccurred over the last one million years. The link between the lateral collapses and the resultingvolcanism in the rift zones is not fully understood and was investigated within the framework of thisproject. LÄS MER

 5. 5. Besvikelse eller genomtänkt strategi? : En studie av de som bildade ett lokalt parti inför valen 2014 och 2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gustav Edenmyr; [2021]
  Nyckelord :local parties; local politics; new party emergence; party formation; political entrepreneurship; lokala partier; lokalpolitik; partibildning; politiskt entreprenörskap;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine explanations for why Swedish local political parties are formed. This is done by using a statistical method with a focus on first person explanations, whereas previous research either has focused on third person explanations or conducted small scale studies. LÄS MER