Sökning: "heating"

Visar resultat 1 - 5 av 2360 uppsatser innehållade ordet heating.

 1. 1. Utredning av effektbehov för närvarostyrt klimatsystem i hotellrum : Jämförelse av induktionsapparaters och fläktkonvektorers effektivitet.

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Jasmine Jacobs; [2021]
  Nyckelord :effektbehov; klimatsystem; hotellrum;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate whether induction devices can replace fan convectors, which is the climate system that is most common in hotel rooms today. The study compares the importance of the power of the two climate systems, induction devices and fan convectors, for use in hotel rooms. LÄS MER

 2. 2. Energikartläggning av nyproducerad fastighet på Tomtebo : Förslag på energieffektiviserande åtgärder för Miljöbyggnad 2.2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Anna Reutne; [2021]
  Nyckelord :energieffektivisering; miljöbyggnad;

  Sammanfattning : För att Sverige ska kunna uppfylla miljömålet ”God bebyggd miljö” måste bostads- och servicesektorn minska sin totala slutliga energianvändning. Energieffektivisering och miljöcertifierade byggnader bidrar till en hållbar utveckling i samhället som är i behov av fler bostäder. LÄS MER

 3. 3. Laststyrning av eluppvärmning och varmvattenberedning : En studie av potentialen för hushåll att bidra till en sänkt abonnerad effekt mot överliggande elnät

  Master-uppsats,

  Författare :Niklas Ahlm; [2021]
  Nyckelord :Laststyrning; efterfrågeflexibilitet; flexibilitet; förflyttning av last; eluppvärmning; varmvattenberedning; effekttoppar; abonnerad effekt; överliggande elnät;

  Sammanfattning : This study has explored the potential for lowering the subscripted power of 25 MW for one of the connection points between the local power grid and its overhead power grid for a local grid owner. The potential for doing so through hard, direct load control of electrical domestic heating and domestic water heating for detached houses with a fuse size of 16-25 A is evaluated for 12 different scenarios. LÄS MER

 4. 4. The Energy Savings Potential of a Heat Recovery Unit and Demand Controlled Ventilation in an Office Building

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Martin Fagernäs; [2021]
  Nyckelord :Demand Controlled Ventilation; DCV; Heat Recovery Unit;

  Sammanfattning : The building sector is responsible for approximately 40 % of the total energy usage in Sweden. In office buildings the heating, ventilation and air conditioning system can account for up to 55 % of the energy usage. In order to reduce the energy usage of the heating, ventilation and air conditioning system different control methods are often used. LÄS MER

 5. 5. Machine Learning Implementation for Curing Carbon Fibers using Microwave Technology

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Srivijay Manjunath; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Curing of carbon fibers using microwave technologies was shown to improve ove rprocesses based on thermal heating, both by reducing time and energy cost. However, realization of the full potential of the approach is hampered by the non-even distribution of the energy during curing. LÄS MER