Sökning: "Control System"

Visar resultat 1 - 5 av 5081 uppsatser innehållade orden Control System.

 1. 1. VÅRDPERSONALENS ERFARENHETER AV ATT HA FÖRORSAKAT EN VÅRDSKADA

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Alexsandra Benfield; Henrik Lundius; [2020]
  Nyckelord :Patientsäkerhet; Second victim; Sjuksköterskor; Sjukvårdspersonal; Säker vård; Vårdskador;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas 100 000 svenska patienter av vårdskador. Bakom varje vårdskada står minst en vårdpersonal som gjort ett misstag eller en felbedömning. Världen över beskrivs liknande situationer där den som förorsakat en vårdskada också beskrivs som ett “offer”, ett så kallat “second victim”. LÄS MER

 2. 2. Formation Control and UAV Path Finding Under Uncertainty : A contingent and cooperative swarm intelligence approach

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Mehdi Hmidi; [2020]
  Nyckelord :Emergence; Swarm Intelligence; Cooperation; Consensus; Path Find- ing; Uncertainty; Obstacle avoidance; Unknown Beforehand; Decision making; Flocking behavior; Cohesion; Separation; Alignment; Steering; Pattern forma- tion; Self-organization; Swarm; UAV; Drone;

  Sammanfattning : Several of our technological breakthroughs are influenced by types of behavior and structures developed in the natural world, including the emulation of swarm in- telligence and the engineering of artificial synapses that function like the human mind. Much like these breakthroughs, this report examines emerging behaviors across swarms of non-communicating, adaptive units that evade obstacles while find- ing a path, to present a swarming algorithm premised on a class of local rule sets re- sulting in a Unmanned Aerial Vehicle (UAV) group navigating together as a unified swarm. LÄS MER

 3. 3. Offentligt anställdas bisysslor - En rättsvetenskaplig analys om begränsningen i rätten till bisysslor, reglernas syfte och den rättsliga prövningen.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Agneta Brantellius; [2020]
  Nyckelord :Nyckelord: Förtroendeskadliga bisysslor; arbetshindrande bisysslor; konkurrensbisysslor.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks gällande rätt och inskränkningar beträffande rätten att inneha bisysslor genom den svenska arbetsrättslagstiftningen, kollektivavtalen samt arbetsdomstolens rättstillämpning. Här analyseras domstolens rättsliga överväganden och syftet med reglerna. LÄS MER

 4. 4. The Morality of Depression : A Theoretical Study on the Social Maintenance of Depression

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lina Alarabi; [2020]
  Nyckelord :depression; morality; social control;

  Sammanfattning : This theoretical study depicts and highlights the seemingly individual phenomenon of depression in a social and collective light. Shame and guilt naturally invoke negative responses in people, yet, this has been found beneficial for the social solidarity of a collective. LÄS MER

 5. 5. Evaluating the performance of a vibration energy harvester under complex excitation

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Zhiqiang Chen; [2020]
  Nyckelord :Vibration energy harvesting; harvester; closed-loop control; resonant frequency; prediction;

  Sammanfattning : In recent years, vibration energy harvesting has become a research hotspot in the field of energy harvesting. Energy harvester output power is the most important parameter in a vibration energy harvesting system. Assessing the harvester output power in different vibration environments is an important study issue to study. LÄS MER