Sökning: "IoT"

Visar resultat 1 - 5 av 812 uppsatser innehållade ordet IoT.

 1. 1. Business Intelligence & Analytics som stöd i strategiska beslutsprocesser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Abrahamsson; Nestor Stensson; [2021-09-13]
  Nyckelord :Business Intelligence Analytics; BI A; beslutsfattande; strategiska beslutsprocesser; strategiska beslut; digitalisering; ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Digitaliseringen bidrar till ekonomistyrningen genom nyamöjligheter att samla in och använda data. Beslutsfattande är en viktig del avekonomistyrningen och är ett område där nya digitala teknologier som Business Intelligence &Analytics (BI&A) skapar förutsättningar att fatta bättre strategiska beslut. LÄS MER

 2. 2. Penetration Testinga Saia Unit : A Control System for Water, Ventilation, and Heating in Smart Buildings

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Elvira Dzidic; Benjamin Jansson Mbonyimana; [2021]
  Nyckelord :Smart Buildings; IoT; Saia; Penetration Testing; Security; Smarta Byggnader; IoT; Saia; Penetrationstestning; Säkerhet;

  Sammanfattning : The concept of Smart Buildings and automated processes is a growing trend. Due to a rapidly growing market of buildings that relies on the Internet, improper security measures allow hackers to gain control over the whole system easily and cause devastating attacks. LÄS MER

 3. 3. Effektmätning av trefaspumpar

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Hector Wallén; Rickard Enqvist; [2021]
  Nyckelord :Mätsystem; Inbyggda system; Effektmätning; Current Transformer; Sensorteknik;

  Sammanfattning : Historiskt sett så har motorer och pumplösningar sålts utan sensorer. Detta innebär att kunden behöver designa specialbyggda övervakningslösningar, skräddarsydda till de specifika behoven som deras installation har. LÄS MER

 4. 4. Requirements & Enabled Improvements Related to the Implementation of Advanced Preventive Maintenance Methods

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Edvard Carlsson; Simon Palmhager; [2021]
  Nyckelord :Predictive Maintenance; Internet of Things; Service Delivery; Preventive Maintenance; Cycle-based Maintenance; Condition-based Maintenance; Predictive Modelling; IoT-Centric Business Model; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Currently well established technology-based manufacturing companies with a service business provides their markets with innovative and reliable products. Despite this, these companies often find their service delivery process to be inefficient, due to its time-based nature. LÄS MER

 5. 5. Ethical Hacking of a Smart Plug

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Rami Achkoudir; Zainab Alsaadi; [2021]
  Nyckelord :Internet of Things; IoT; penetration test; ethical hacking; IoT security; threat model; Internet of Things; IoT; penetrationstest; etisk hacking; IoT säkerhet; hotbedömning;

  Sammanfattning : The number of Internet of Things (IoT) devices is growing rapidly which introduces plenty of new challenges concerning the security of these devices. This thesis aims to contribute to a more sustainable IoT environment by evaluating the security of a smart plug. LÄS MER