Sökning: "ventilation"

Visar resultat 1 - 5 av 984 uppsatser innehållade ordet ventilation.

 1. 1. Kylsystem i en kontorsbyggnad : Funktionsanalys av ett ventilationssystem i en modern kontorsbyggnad ur energi- och termiskkomfort synpunkt under en sommarperiod

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Abiel Tesfamhret; [2020]
  Nyckelord :Geoenergi; funktionsanalys; ventilationssystem; modern kontorsbyggnad;

  Sammanfattning : In this master thesis, cooling systems are studied in a modern office building in Umeå during a summer period. The project has been done in collaboration with the municipality of Umeå and aims to analyze the cooling system’s task in the building depending on the various systems that makes up the ventilation system. LÄS MER

 2. 2. Techno-economic analysis of demand flexibility from heat pumps for multi-family buildings in Sweden based on two case studies

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Hsin-Ting Ko; [2020]
  Nyckelord :Demand flexibility; Heat pump; IDA ICE; Smart grid; Thermal comfort; Thermal inertia; Bottom-up simuleringsmodell; efterfrågeflexibilitet; Demand response; energiteknologi; slutanvändarbeteende; grön byggnad; VVS-systemkontroll; värmepump; IDA ICE; smart nät; termisk komfort; termisk tröghet;

  Sammanfattning : Sweden is undergoing energy transition to become a zero-carbon economy with electricity production aims at 100% from renewable resources by 2040. Sweden also has a national goal to have fossil-free vehicle fleet by 2030. The increasing share of intermittent renewable resources creates growth in mismatches between electricity supply and demand. LÄS MER

 3. 3. Förstudie för konvertering till bergvärme vid Gällivare Sjukhus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Rasmus Rådmark; [2020]
  Nyckelord :Bergvärme;

  Sammanfattning : Geoenergi är ett alternativ som allt fler aktörer på marknaden väljer när det kommer till att kyla eller värma fastigheter men än så länge är de flesta anläggningar som finns i Sverige småskaliga. Gällivare sjukhus använder sig i dag av fjärrvärme och det här examensarbetet gör en förstudie för att konvertera helt eller delvis till bergvärme. LÄS MER

 4. 4. Att vårdas lättsederad i mekanisk ventilation

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Annette Björkman; Annette Eriksson; [2020]
  Nyckelord :awake; intensive care; patient experience; specialist nurse; unsedated; intensivvård; osederad; patienterfarenhet; specialistsjuksköterska; vaken;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar på en förändring inom intensivvården och att fler patienter vårdas lättsederade i mekanisk ventilation. Sederingsnivån ska vara tillräcklig för att patienter ska tolerera endotrakealtuben och fortsatt behandling trots obehaget det ger. LÄS MER

 5. 5. Energi- och effektåtgärder vid renovering av bostadshus : Fallstudie på bostadsområde från 1960

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Hanna Marklund; [2020]
  Nyckelord :effekt; energi; åtgärder; renovering; bostadshus; 1960; effektsignatur; fjärrvärme; bostadsbolag; solvärme; borrhålslagring; solceller; vätgaslagring;

  Sammanfattning : There are several residential buildings in Sweden today that are in need of renovations and if this is done in a clever and energy efficient way it has potential to help achieve Sweden’s political energy and climate goals. The purpose of this thesis is to analyse one of Uppsalahem’s older residential areas for future renovations, with focus on energy and power solutions for energy efficiency, energy production and storage. LÄS MER