Sökning: "Crisis"

Visar resultat 1 - 5 av 4447 uppsatser innehållade ordet Crisis.

 1. 1. A Fight to Survive Lockdown - A multiple case study on how firms in the hospitality industry have responded to the effects of Covid-19

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Martin Knutzen; Synne Solberg; [2021-11-12]
  Nyckelord :Crisis management; Covid-19; hospitality industry; resilience; retention; strategy; structure; ideology; slack;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Mellanchefers agerande och prioriteringar vid Covid-19 krisen. En fallstudie om hur mellanchefer på stora svenska företag har agerat och prioriterat under Covid-19 krisen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Dahlqvist; Marcus Källström; [2021-11-01]
  Nyckelord :Krishantering; krisledarskap; mellanchef; crisis management; Covid-19;

  Sammanfattning : Under 2020 spred sig Covid-19 över världen och påverkade människor och organisationeröver hela världen. Företag såg en snabb och tydlig minskning av försäljningen vilket skapadeen krissituation inom många organisationer. Detta ledde till att många organisationer tvingades till att permittera och säga upp många av sina anställda. LÄS MER

 3. 3. Äldreomsorgens budgethantering under Covid-19 krisen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Sofia Rosvall; Mariam Nesiri; [2021-09-16]
  Nyckelord :Covid-19 kris; äldreomsorg; budgetering; budgethantering; statsbidrag; kommunal verksamhet; krishantering;

  Sammanfattning : During the Covid-19 pandemic, Sweden realized that our elderly care was badly affectedduring the crisis. This thesis will look into how the government can use the instrument ofstate funded subsidies towards municipalities to increase elderly care resources throughbudget steering during a dynamic crisis like Covid-19. LÄS MER

 4. 4. Resilience and vulnerability in the tourism industry during a pandemic. A comparative study between Finland and Sweden on different geographical scales

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Malin Skutnabba; [2021-09-14]
  Nyckelord :Covid-19; tourism; resilience; vulnerability; crisis management;

  Sammanfattning : In 2020 the Covid-19 virus spread rapidly and became a global pandemic. This had a severeimpact on the tourism industry since travel was halted due to restrictions imposed to stop thepandemic. This makes it an essential geographical problem since tourism is about the movementof people in different environments. LÄS MER

 5. 5. The impact of Lockdown Stringency during the Covid-19 crisis of 2020

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Ermine Khachatryan; Alexander Losjö Dahlström; [2021-09-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper examines the impact of lockdown stringency on the cross-country variations in real GDP growth and unemployment in OECD countries following the recession caused by the covid-19 pandemic. The GDP is estimated with the Fixed Effects Model and unemployment is estimated with the Random Effects Model. LÄS MER