Sökning: "energy efficiency"

Visar resultat 1 - 5 av 2564 uppsatser innehållade orden energy efficiency.

 1. 1. The cooling potential of Rain Gardens and Green Roofs - The influence on energy partitioning in Kvillebäcken, Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Julia Cederbrant; [2021-07-05]
  Nyckelord :urban energy balance; urban water balance; SUEWS; energy partitioning; Blue-green infrastructure;

  Sammanfattning : Blue-green infrastructure (BGI) has become a popular way of combating the effects of climatechange, both regarding heat mitigation and runoff from precipitation. This thesis aims tounderstand the potential of two BGI types, namely rain gardens and green roofs, of increasingthe latent heat fraction in an urban area and thereby also understand the possible cooling effectfrom these measures. LÄS MER

 2. 2. Green 3PL Warehousing - A case study of how Kuehne Nagel Sweden’s warehousing operations can become green.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Kevin Storgärd; [2021-06-18]
  Nyckelord :Green Warehousing; Green Energy; Energy Efficiency; Energy Management; Solar Energy; Energy Storage; Vehicle-2-Grid; Fast Charging; Electric Vehicles; eTrucks;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 3. 3. Turbulence Intensity During Low-Level Jets in the Baltic Sea

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Thomasson August; [2021]
  Nyckelord :Low-Level Jet; Turbulence intensity; Shear sheltering; LiDAR; Baltic Sea; Low-Level Jet; Turbulensintesitet; Shear sheltering; LiDAR; Östersjön;

  Sammanfattning : Low-level jets (LLJs) are local wind speed maximums in the atmospheric boundary layer. In the Baltic Sea, LLJs are frequently occurring in spring and summer. It is an important phenomena to consider for wind energy parks, and changes in turbulence during the jets can effect the efficiency of said parks. LÄS MER

 4. 4. Energikartläggning av nyproducerad fastighet på Tomtebo : Förslag på energieffektiviserande åtgärder för Miljöbyggnad 2.2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Anna Reutne; [2021]
  Nyckelord :energieffektivisering; miljöbyggnad;

  Sammanfattning : För att Sverige ska kunna uppfylla miljömålet ”God bebyggd miljö” måste bostads- och servicesektorn minska sin totala slutliga energianvändning. Energieffektivisering och miljöcertifierade byggnader bidrar till en hållbar utveckling i samhället som är i behov av fler bostäder. LÄS MER

 5. 5. Gate driver solutions for high power density SMPS using Silicon Carbide MOSFETs

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Farhan Akram; [2021]
  Nyckelord :SiC MOSFETs; Gate drivers; DC-DC converter; High power and efficiency power supplies;

  Sammanfattning : Discrete silicon carbide (SiC) power devices have unique characteristics that outpace those of silicon (Si) counterparts. The improved physical features have provided better faster switching, greater current densities, lower on-resistance, and temperature performances. LÄS MER