Sökning: "energy efficiency"

Visar resultat 1 - 5 av 3043 uppsatser innehållade orden energy efficiency.

 1. 1. BYGGER VI FÖR FRAMTIDEN?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Svjetlana Jadrijevic; [2023-06-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Gothenburg is growing and being built, now like never before. These new constructions determine environmental performance for quite long time. LÄS MER

 2. 2. Integrating Waste Heat from Hydrogen Production Into District Heating

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Fawzi Kayali; [2023]
  Nyckelord :Hydrogen; Electrolysis; Waste Heat Recovery; Combined Heat and Power Plant; District Heating; Simulation; Sustainable Heating Systems; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this research is to explore the feasibility of the integration of waste heat from electrolyzers within a Combined Heat and Power (CHP) plant and district heating (DH) network and suggest a practical setup for integration. With the escalating emphasis on the development of green hydrogen through electrolysis powered by renewable energy, a substantial amount of waste heat is generated, typically left unused. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse mellan energilagringstekniker, samt dimensionering av batterier och vätgaslagring i off-grid system med solceller : En mjuk multikriterieanalys, samt skapandet av ett dimensioneringsverktyg som tillämpas på befintliga verksamheter

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Vendela Stenholm; Sara Sjödin; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Elsystemet måste vara i balans mellan den el som produceras och den el som konsumeras, i varje sekund året om, för att undvika effektbrist. Risken för obalans i elsystemet ökar dock, delvis på grund av en ökad andel förnybar och intermittent elproduktion. LÄS MER

 4. 4. Vilka incitament har kommersiella fastighetsägare att energieffektivisera befintliga fastigheter?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Linnéa Andersson; Hall Michaela; [2023]
  Nyckelord :Principal agent; incentives; energy efficiency; Principal agent; incitament; energieffektivisering;

  Sammanfattning : Situationen i dagens omvärld har tillsammans med hög inflation och efterdyningar av en pandemi påverkat fastighetsbranschen på många sätt. Ökade elpriser har gjort att drift- och underhållskostnader för fastigheter har ökat markant. LÄS MER

 5. 5. Desiccant Dehumidifier Reactivation Stream : Unlocking Waste Heat Recovery Potential

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Fanny Bleckur; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Northvolt is committed to developing the world’s greenest battery. To achieve this,energy-efficient production processes are essential and dehumidification is a crucial, yet energy-intensive, process for battery production. LÄS MER