Sökning: "Värmegenomgångskoefficient"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Värmegenomgångskoefficient.

 1. 1. Inredning av råvindar - påverkan på byggnader ur energisynpunkt

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Nawid Ferhady; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har en byggnads energiprestanda undersökts vid inredning av vind.De årliga bostadsmarknadsundersökningar som Boverket tar fram redovisar underskottpå bostäder i större delar av landet, främst i kommuner där befolkningsmängden ärstörre. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av växtfasaders klimatpåverkan med hjälp av livscykelanalyser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Christos Raptis; My Hagberg; [2021]
  Nyckelord :Växtfasader; Livscykelanalys; Fasadmaterial; Miljöpåverkan; Yttervägg; Stomme; Värmegenomgångskoefficient; Levande fasadsystem; GWP;

  Sammanfattning : The building sector has attributed a significant focus on improving its sustainability performance, as it contributed to almost 38% of global carbon dioxide emissions in 2019, and is estimated to be the least environmentally friendly industry worldwide. Life cycle analysis (LCA) is considered a rewarding method for evaluating the environmental impact caused by buildings or individual building components, based on various environmental indicators such as carbon dioxide emissions. LÄS MER

 3. 3. Energikrav för småhus i Sverige : Hur kommer småhustillverkarna att klara de nya energikraven som infördes hösten 2020?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Lotta Wickenberg; [2021]
  Nyckelord :Nära-nollenergibyggnader; energikrav; BBR29; passivhus; lågenergihus; småhus; energistatistik; globala miljömål och energiproduktion.;

  Sammanfattning : Under hösten 2020 genomfördes en revidering av energikraven i Boverkets byggregler (BBR29). Denna revidering grundades på EU´s bestämmelser om att alla nationer ska införa regler så att nybyggnation av hus måste ske på ett sätt, som inom EU benämns som nära-nollenergibyggnader. LÄS MER

 4. 4. Analys av ett förbindarsystem i glasfiberförstärkt polymer för sandwichelement

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Philip Svensson; Sebastian Johansson; [2021]
  Nyckelord :sandwichelement; betongelement; bärankare; förbindare; köldbryggor; värmegenomgångskoefficient; glasfiberförstärkt plast; glasfiberförstärkt polymer; GFRP; rostfritt stål; tillverkningsprocess; kostnadsanalys.;

  Sammanfattning : During 2021–2022 a new school was constructed in Älmhult, Sweden, using a precast concrete framework. The sandwich walls for the building were produced by the precast manufacturer Torps Byggelement in Alvesta, Sweden. LÄS MER

 5. 5. Är det möjligt att uppnå kraven för FEBY Guld oavsett en byggnads placering i Sverige? : Is it possible to meet the requirements for FEBY Gold regardless of location in Sweden?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Josefin Andersson; Ebba Lindmark; [2020]
  Nyckelord :FEBY; heat transfer coefficient; insulation; heat loss figure; certification.; FEBY; värmegenomgångskoefficient; isolering; värmeförlusttal; certifiering.;

  Sammanfattning : I dag sätts flera åtgärder in för att bromsa klimatförändringarna, både inom Sverige och på internationell nivå. ‘Forum för energieffektivt byggande’, FEBY, är en organisation som arbetar med att driva utvecklingen av lågenergibyggnader framåt. LÄS MER