Sökning: "värmegenomgångskoefficient"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet värmegenomgångskoefficient.

 1. 1. Är det möjligt att uppnå kraven för FEBY Guld oavsett en byggnads placering i Sverige? : Is it possible to meet the requirements for FEBY Gold regardless of location in Sweden?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Josefin Andersson; Ebba Lindmark; [2020]
  Nyckelord :FEBY; heat transfer coefficient; insulation; heat loss figure; certification.; FEBY; värmegenomgångskoefficient; isolering; värmeförlusttal; certifiering.;

  Sammanfattning : I dag sätts flera åtgärder in för att bromsa klimatförändringarna, både inom Sverige och på internationell nivå. ‘Forum för energieffektivt byggande’, FEBY, är en organisation som arbetar med att driva utvecklingen av lågenergibyggnader framåt. LÄS MER

 2. 2. Skillnaden mellan beräknad och uppmätt energianvändning i två olika kontorshus

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Warid Mustafa; Hala Haidar Ghazi; [2019]
  Nyckelord :IDA ICE; Energianvändning; Uppvärmning; Komfortkyla; Fastighetsel; Kontorsbyggnader; BBR; Miljöbyggnad certifiering; Normalårskorrigering; Specifik energianvändning; Energiindexmetoden; Ventilationssystem; Verksamhetsenergi; Värmekapacitet; Köldbryggor; Transmissionsförluster; Energibehov; Värmegenomgångskoefficient;

  Sammanfattning : Idag finns det ett flertal krav och rekommendationer från myndigheter vilka syftar till att reglera och hålla nere energianvändningen i kontorsbyggnader. I Boverkets byggregler, BBR, finns vägledning till hur kraven kan uppfyllas. LÄS MER

 3. 3. KÖLDBRYGGORS EFFEKT PÅBYGGNADENS KLIMATSKAL OCH ENERGIANVÄNDNING : Jämförelse mellan det generella påslaget och numeriska analyser, fallstudie Kv. Kaksmulan i Stockholm

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Shabo Shabo; Sandra Majeed; [2018]
  Nyckelord :Köldbryggor; generellt påslag; schablonvärden; värmegenomgångskoefficient; klimatskal;

  Sammanfattning : Utsläpp från produktion av el och värme utgör 26% av de globala utsläppen. Energianvändningen i byggnader beror på olika faktorer, en av faktorerna är köldbryggor. En köldbrygga är en sämre isolerad del i en konstruktion. På grund av köldbryggor ökar energianvändningen för en byggnad vilket leder till högre utsläpp. LÄS MER

 4. 4. Energiutvärdering av slitsade stålreglar i utfackningsväggar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Maria Thörnqvist; Katharina Rud-Olson; [2018]
  Nyckelord :Slitsade stålreglar; stål; värmegenomgångskoefficient; U-värde; värmeflöde; HEAT; energiberäkningar; utfackningsvägg; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det ställs allt högre krav från myndigheter på våra byggnaders energi-förbrukning, vilket innebär att marginalerna mellan verklighet och beräkning blir mer betydande. Många parametrar är svåra att påverka, så som brukarvanor, men en av de parametrar som går att påverka är uppbyggnaden av väggen och därav konstruktionens U-värde. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av kylprocessen vid anodisering av aluminiumprofiler

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Matias Diessler; Lukas Guldersson; [2018]
  Nyckelord :fouling; anodizing; plate heat exchanger; anodisering; aluminium; fouling; påväxt; plattvärmeväxlare; Kern- Seaton; värmegenomgångskoefficient; k-värde;

  Sammanfattning : Anodiseringsanläggningar förbrukar stora mängder elektricitet som omsätts i värme. Samtidigt kräver processen en konstant temperatur på cirka 20 °C för att ytskiktet som bildas ska hålla en jämn kvalitét. LÄS MER