Sökning: "förändringsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 976 uppsatser innehållade ordet förändringsarbete.

 1. 1. Digitalisering och framtidens HR-arbete - Påverkar digitaliseringen rekryteringsprocessen & yrkesidentiteten hos HR-praktiker?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Linnea Kling; Oskar Karlsson; [2023-09-07]
  Nyckelord :AI; Digitalisering; HR; Rekrytering; Yrkesidentitet;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt hur digitaliseringen av rekryteringsprocessen påverkar HR-praktikers arbete och yrkesidentiteter. Syftet var att genom intervjuer fånga dessa upplevelser för att sedan koppla ihop med teorier och tidigare forskning på området. LÄS MER

 2. 2. Musik, en överlevnadsstrategi för svarta kroppar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Aurelia Kisseih; [2023-05-24]
  Nyckelord :minoritetsstress; prestationsångest; förväntning; föreställning; mental träning; kristallmeditation; soundterapi; musikterapi;

  Sammanfattning : I åttonde klass gjorde vi en studieresa på Lindhagaskolan till Polen. Jag kommer inte ihåg så mycket av koncentrationslägren, utan mer några incidenter varav en, när en gumma kom fram och gapade ivrigt “picture picture”. Hon ställde sina två barn bredvid mig och började knäppa kort. LÄS MER

 3. 3. Rektorers och lärares beskrivningar om de estetiska ämnenas karaktär och betydelse för elevers lärandeprocess och kunskapsutveckling

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Karzan Perdawidi; [2023-01-26]
  Nyckelord :estetiska ämnen; rektorer; lärare; karaktär; lärande;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka de estetiska ämnenas roll och funktion i grundskolans undervisning utifrån rektorers och lärares beskrivningar om de estetiska ämnenas karaktär samt betydelse för elevers lärandeprocess och kunskapsutveckling. Studiens frågeställningar är dels hur rektorer respektive lärare beskriver de estetiska ämnenas karaktär samt vilka beskrivningar rektorer respektive lärare i grundskolans estetiska ämnen har om ämnenas betydelse för elevers lärandeprocess och kunskapsutveckling. LÄS MER

 4. 4. Diabetes typ 2 och kognitiv dysfunktion: hur ser sambandet ut och vilka riskfaktorer kan förebyggas genom distriktssköterskans hälsofrämjande omvårdnad? : En studie baserad på Swedish National study on Aging and Care i Blekinge – SNAC-B.

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Hanna Erixon; [2023]
  Nyckelord :district nurses; cognitive dysfunction; nursing; patient-centred care; type-2 diabetes; distriktssköterskor; kognitiv dysfunktion; omvårdnad; patientcentrerad vård; typ-2 diabetes;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 innebär ökad risk för kognitiv sjukdom. Forskning visar att båda sjukdomarna kommer öka markant de kommande 20 åren, framför allt på grund av en allt äldre befolkning men också av den kraftig ökningen av livsstilssjukdomar som fetma och insulinresistens. LÄS MER

 5. 5. "Då känner man sig delaktig" : En kvalitativ studie om chefers förutsättningar att leda ett strategiskt förändringsarbete

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Malin Hörnberg; Stina Hedlund; [2023]
  Nyckelord :Change management; Organizational change; Strategic HRM; Motivation; Participation; Communication; Information; Psychological safety;

  Sammanfattning : Det föränderliga samhället har lett till att organisationer präglas av flexibilitet och oförutsägbarhet. Det har lett till ett förändringstryck, där förändring har blivit det nya normaltillståndet för organisationer. Behovet av en lyckad förändringsledning har aldrig varit större. LÄS MER