Sökning: "förändringsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 811 uppsatser innehållade ordet förändringsarbete.

 1. 1. Ett vaccin med biverkningar - Studie av medarbetarundersökningar som med goda ambitioner har sidoeffekter i användandet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Thomas Hansson; Noel Kvarnström; Andreas Vazdekis; Attila Lundin; [2021]
  Nyckelord :Medarbetarundersökning; linjechefer; medarbetarengagemang; HME; kritik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Ett vaccin med biverkningar - Studie av medarbetarundersökningar som med goda ambitioner har sidoeffekter i användandet. Seminariedatum: 15 januari 2021 Ämne/kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 HP Författare: Hansson, T., Kvarnström, N., Lundin, A. LÄS MER

 2. 2. Socialsekreterare med dubbla roller : En kvalitativ studie om införandet av verksamhetssystemet Combine

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Almedina Besic; Julia Düring; [2021]
  Nyckelord :social work; participation and organizational change; social work and organizational change; organizational change; digitalization in social work; operating system; Socialt arbete; delaktighet och organisationsförändring; Förändringsarbete i socialtjänst; organisationsförändring; digitalisering inom socialtjänst; verksamhetssystem;

  Sammanfattning : This study investigates the approach a medium-sized municipality in Sweden takes during the process of establishing a new operating system. The main focus of the study is the roles of the social workers in the process of change, and how they are experience their involvement. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ fallstudie om förändringsarbete vid intern digitalisering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Hägg; Judith Älveroth; [2020-02-13]
  Nyckelord :Förändringsstrategi; Förändringsarbete; Intern digitalisering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Förändring och kommunikation : Tidiga stadier i systemimplementation ur ett användarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Rebecca Nilsson; Ludvig Sandin; [2020]
  Nyckelord :Systemimplementering; förändringsarbete; IT - projekt; kommunikation;

  Sammanfattning : I denna uppsats har en fallstudie genomförts på ett utvalt försäkringsbolag för att studera deras kommande systemimplementering utifrån ett användarperspektiv. Studien riktar sig på de tidiga stadierna av systemimplementering med planeringsfasen som utgångspunkt. LÄS MER

 5. 5. Arbetsplatsens lärprocess och lärmiljö vid digitalisering : En enkät- och intervjustudie om ett förändringsarbete inom hemtjänsten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Jessica Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Informal learning; Adaptive and developmental learning; Learning environment; Digitisation; Home care; Informellt lärande; Reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande; Lärmiljö; Digitalisering; Hemtjänst;

  Sammanfattning : Då arbetslivet förändras i snabb takt och det finns förhoppningar och krav på att digitaliseringen ska lösa stora delar av de problem som uppstår vid snabba förändringar inom offentlig verksamhet har denna studie tittat närmare på hur lärandet kan se ut vid digital förändring inom offentlig verksamhet. Uppsatsens syfte var att undersöka och skapa kunskap om hur lärprocessen och lärmiljön vid införandet av nytt digitalt arbetssätt ser ut, utvecklas och fungerar i en hemtjänstgrupp. LÄS MER