Sökning: "förändringsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 875 uppsatser innehållade ordet förändringsarbete.

 1. 1. Organisationsförändring inom modebranschen. En kvalitativ undersökning kring hur organisationsförändring utformas inom modebranschen i takt med digitaliseringen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Bjurmalm; Lisa Falk; [2022-02-16]
  Nyckelord :organisationsförändring; digitalisering; detaljhandeln; förändringsarbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Mellanchefens roll i medelstora bolag. En kvalitativ fallstudie om förändringsarbete i medelstora bolag från mellanchefens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Dahlöf; Olivia Zakrison; [2022-02-16]
  Nyckelord :Mellanchef; medelstora bolag; förändringsarbete; kommunikation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Förändringsarbete och dynamiska förmågors ifrågasatta bidrag En kvalitativ studie om organisatorisk förändring i ett svenskt försäkringsföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Nyberg Johansson; Victoria Wall; [2022-02-15]
  Nyckelord :Organisationsförändring; förändringsarbete; interna drivkrafter; externa drivkrafter; dynamiska förmågor; resurser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera bakomliggande orsaker till förändringar i ett försäkringsföretag och undersöka huruvida dynamiska förmågor kan påverka förändringsarbetet och hanteringen av de externa faktorer som styr företaget. Ett mål med uppsatsen är att utveckla begreppet dynamiska förmågor och sätta det i en kontext för att andra beslutsfattare och ledare skall kunna bedöma huruvida dynamiska förmågor är applicerbart för andra företag och branscher än det som fokuseras på i denna rapport. LÄS MER

 4. 4. Motivation och utmaningar vid förändringsarbete : En fallstudie om ledares uppfattningar kring ledarskapsutmaningar och medarbetares motivation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Johanna Cronholm; Nathalie Wilhelmsson; [2022]
  Nyckelord :förändringsarbete; ledarskap; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att förstå vad ledare i en specifik organisation i offentlig sektor anser motiverar medarbetare vid ett förändringsarbete samt vilka utmaningar dessa ledare upplever relaterat till medarbetarna i förändringsprocessen. Studien är en fallstudie som genomfördes med kvalitativ metod och det empiriska materialet samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. ”Det är vår skola, det är våra elever, det är vårt ansvar” - En fallstudie om en ny rektors introduktionsprocess

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Izabell Bäck; Frida Dahlqvist; [2022]
  Nyckelord :Introduktionsprocess; Ledarskap; Ledarskapsförändring; Organisation; Organisationsförändring; Ledaren; Fallstudie; Social Sciences;

  Sammanfattning : I dagens föränderliga värld är ledarbyte ett intressant ämne och en spännande process att följa. Denna studie fokuserar på rektorn som ledare och vad som sker på en skola vid ett ledarbyte. Uppsatsen har tre genomgående teman som speglas i samtliga avsnitt, dessa är: introduktionsprocess, ledarskap och organisationsförändring. LÄS MER