Sökning: "kvalitetssäkring"

Visar resultat 1 - 5 av 453 uppsatser innehållade ordet kvalitetssäkring.

 1. 1. Kvalitetssäkring utifrån ett principal-agentperspektiv inom städbranschen En fallstudie om gemensamma mål på ett städföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Arabel Maloney; Lovisa Torstensson; [2021-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vid städ av offentliga miljöer finns det en allmän uppfattning av att kvaliteten inte lever upp tillde förväntningar som finns. Detta är något som är problematiskt för städföretag. LÄS MER

 2. 2. Energikartläggning av nyproducerad fastighet på Tomtebo : Förslag på energieffektiviserande åtgärder för Miljöbyggnad 2.2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Anna Reutne; [2021]
  Nyckelord :energieffektivisering; miljöbyggnad;

  Sammanfattning : För att Sverige ska kunna uppfylla miljömålet ”God bebyggd miljö” måste bostads- och servicesektorn minska sin totala slutliga energianvändning. Energieffektivisering och miljöcertifierade byggnader bidrar till en hållbar utveckling i samhället som är i behov av fler bostäder. LÄS MER

 3. 3. KVALITETSSÄKRING AV BENDENSITOMETRI

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Manal Meqbel; [2021]
  Nyckelord :bendensitometri; dual energy x-ray absorptiometry DXA ; International Society for Clinical Densitometry ISCD ; osteoporos; reproducerbarhet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Six Sigma for quality assurance of Lithium-ion batteries in the cell assembly process : A DMAIC field study at Northvolt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Mani Mostafaee; [2021]
  Nyckelord :Cell assembly process; ISO 14644; Lithium-ion battery; Particle contamination; Quality Cost; Technical cleanliness; VDA 19;

  Sammanfattning : Lack of technical cleanliness and particle contaminations in Lithium-ion battery manufacturing affect the performance of batteries which are a risk for the safety and quality of the product. Therefore, part of the manufacturing process occurs inside the Clean and Dry room area to maintain technical cleanliness. LÄS MER

 5. 5. Contributions to the usability of Sorald for repairing static analysis violations

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Henry Luong Phu; [2021]
  Nyckelord :Software quality; static analysis; rule violation; automated repair; Kvalitetssäkring; statiskt analys; regelbrott; automatisk reparation;

  Sammanfattning : Automated static analysis tools are important in modern software quality assurance. These tools scan the input source or binary code for a set of rules to detect functional or maintainability problems and then warn developers about the found rule violations. LÄS MER