Sökning: "barnmorskestudent"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet barnmorskestudent.

 1. 1. “det var svårt i början, men jag tycker ändå att jag har fått ett bra stöd” : Nyutexaminerade barnmorskors upplevelse av stöd från barnmorskekollegor

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Jeppsson; Anna-Karin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Feedback; mentoring; midwives; new graduate; support; Barnmorskor; mentorskap; nyutexaminerad barnmorska; stöd; återkoppling;

  Sammanfattning : Bakgrund: I det nya yrket som barnmorska i en ny arbetsmiljö med nya kollegor och arbetsuppgifter är behovet av stöd från kollegor en betydande del i upplevelsen av övergången från barnmorskestudent till legitimerad barnmorska. Forskning visar att de nyutexaminerade barnmorskorna är i behov av ett strukturerat stöd men ett utarbetat mentorsprogram finns inte. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av att ha barnmorskestudent närvarande under förlossningen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Madelene Ojala; [2018]
  Nyckelord :Barnmorskestudent; förlossning; kvinnans upplevelse; närvaro; stöd; tilltro; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Problemområde: Under förlossning är födande kvinnor i behov av stöd och närvaro. Förlossningspraktiken är en viktig del i utbildningen till barnmorska där barnmorskestudenter kommer i kontakt med födande kvinnorna. LÄS MER

 3. 3. Nyblivna föräldrars erfarenhet av att delta i studentledd föräldragrupp under graviditet : en utvärdering

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Oscarsson; Karin Malmström; [2017]
  Nyckelord :parenthood education class; support in parenthood; midwifery-student; empowerment; föräldragrupp; stöd i föräldraskapet; barnmorskestudent; empowerment;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Att bli förälder är en omvälvande händelse. Stöd i föräldraskapet såväl individuellt som i grupp ska erbjudas till alla blivande föräldrar. LÄS MER

 4. 4. Undersöka handläggning av normal förlossningen med hjälp av  Bologna Score

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Annika Sandgren; [2016]
  Nyckelord :normal förlossning; Bologna Score; barnmorska; barnmorskestudent; interventioner; partogram; sällskap; hud mot hud; förlossningsställning;

  Sammanfattning : I Sverige har barnmorskan ett eget ansvar att handlägga den normala förlossningen samt värna om det normala barnafödandet.  Enligt riktlinjer både internationellt och nationellt är det övergripande målet med förlossningsvården att mamma och barn skall må bra och att förlossningen handläggs med så få interventioner som möjligt. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors erfarenheter av möten med barnmorskestudenter i samband med förlossningen

  Magister-uppsats,

  Författare :Maria Pettersson; [2010-07-01]
  Nyckelord :information; möte; närvaro; trygghet; stöd; integritet;

  Sammanfattning : Kunskapen om gravida och födande kvinnors möten med barnmorskestudenter i sambandmed förlossningen är begränsad. Det finns inga svenska studier och de studier som gjortstidigare berör framför allt möten med läkarstudenter. LÄS MER