Sökning: "kundvalssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet kundvalssystem.

 1. 1. ”Maten är kass, men lärarna är snälla” : Recensioner av gymnasieskolor - ett beslutsunderlag för gymnasievalet på skolmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mohammed Barakat; Rolf Östergren; [2019]
  Nyckelord :School; high school; secondary school; upper secondary school; review; reviews; rating system; review texts; rating; ratings; devolution; decentralization; municipalization; independent education reform; school reform; school choice; customer choice systems; customer choice models; voucher system; check system; school vouchers; freedom of choice; discourse; market discourse; marketization; market-oriented education system; market school; market; school marketing; school market; schools marketing; school information; school reviews; student reviews; open house; exit; voice; information society; information problems; information asymmetry; identity; identity creation; segregation; school segregation; content analysis; discourse analysis; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; liquid modernity; the risk society; Skola; skolan; gymnasiet; gymnasium; gymnasieskola; gymnasieskolan; gymnasieskolor; recension; recensioner; recensionssystem; recensionstext; recensionstexter; betyg; recensionsbetyg; omdöme; omdömen; decentralisering; decentraliseringen; kommunalisering; kommunaliseringen; friskolereform; friskolereformen; skolreformer; skolval; kundval; kundvalssystem; kundvalsmodell; kundvalsmodellen; vouchersystemet; vouchersystem; voucher; checksystem; skolpeng; valfrihet; valfriheten; skolval; skolvalet; gymnasieval; gymnasievalet; frisökning; diskurs; marknadsdiskurs; marknadisering; marknadsanpassad; marknadsanpassning; marknadsskola; marknadsskolan; skolmarknad; skolmarknaden; skolors marknadsföring; skolinformation; skolrecensioner; elevrecensioner; öppet hus; gymnasiemässa; sorti; sorti-strategi; protest; exit; voice; informationssamhälle; informationssamhället; informationsproblem; informationsproblemet; informationsasymmetri; identitet; identitetsskapande; segregation; skolsegregation; innehållsanalys; diskursanalys; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; den flytande moderniteten; risksamhället;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad det är elever som söker till gymnasieskolan kan tänkas möta då de läser recensionstexter. Syftet är således att kartlägga recensionssystemets omfattning och innehåll kvantitativt; vad som tas upp i recensionstexterna, samt att undersöka hur recensionstexterna är konstruerade. LÄS MER

 2. 2. Valfrihet -makt eller maktlöshet? : En intervjustudie om äldres val- och påverkansmöjligheter i en konkurrensutsatt äldreomsorg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Helena Lundh; [2018]
  Nyckelord :Elderly care; Voucher system; Freedom of choice; Residential home; Exit and Voice; Äldreomsorg; Kundvalssystem; Valfrihet; Särskilt boende; Sorti och protest;

  Sammanfattning : In recent decades, the Swedish welfare system has been characterized by the increasing occurrence of market solutions. One example of this development is the introduction of voucher systems in the elderly care. LÄS MER

 3. 3. Nyckelfaktorer vid utformande av vårdvalsmodeller : En fallstudie av vårdval i Sverige

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Susanne Eriksson; Johan Krussgård; [2010]
  Nyckelord :New Public Management; vårdval; kundvalssystem; svensk sjukvård; cream-skimming;

  Sammanfattning : Bakgrund Den 1 januari 2010 började lagen om valfrihetssystem tillämpas inom primärvården i Sverige och det innebär att samtliga landsting ska ha infört vårdval, ett system där medborgare får välja vilken vårdenhet de vill vända sig till. Det är en av de senaste reformerna som har skett inom den svenska sjukvården och ett aktuellt ämne som har bidragit till diskussioner. LÄS MER

 4. 4. Valfrihet skapar fungerande marknader inom vård och social service

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sol-Britt Fontander; [2010]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; lag om valfrihetssystem; LOV; kundvalssystem;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. I valet och kvalet - Biståndshandläggare om kundval inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jonas Frantzich Olsson; Elisabeth Martinsson; [2009]
  Nyckelord :Biståndshandläggare; kundval; äldreomsorg; organisationsteori; neutralitet; Social worker; customer-choice; elderly care; organization theory; neutrality; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om biståndshandläggare och hur mötet med brukaren går till i samband med kundval inom äldreomsorgen. Kundval innebär att brukaren, efter att ha blivit beviljad hemtjänstinsatser, själv får välja sin utförare. LÄS MER