Sökning: "the risk society"

Visar resultat 1 - 5 av 1265 uppsatser innehållade orden the risk society.

 1. 1. Machine Learning for Suicide Risk Assessment on Depressed Patients

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :ARNAUD MOULIS; [2019-11-21]
  Nyckelord :Suicide Risk Assessment; Suicide Detection; Machine Learning; Support Vector Machine;

  Sammanfattning : Suicide is a global phenomena and the leading cause of death in some countriesand age groups, accounting for nearly 1 million deaths and 10 million attempts peryear. It costs society a substantial amount of money both directly and indirectly notto mention the tremendous amount of emotional distress and pain for families andfriends. LÄS MER

 2. 2. THE EFFECT OF CULTURAL AND ECONOMIC INSECURITY ON AUTHORITARIAN ATTITUDES A study on the effect of cultural and economic insecurity on authoritarian attitudes depending on level of post-materialism

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Nagi; [2019-08-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis explores the relationship between cultural and economic insecurity in post-materialist and materialist countries. This is done using OLS regression to test whether the effect of different forms of insecurity on authoritarian attitudes differs between materialist and post-materialist countries. LÄS MER

 3. 3. Not just a kvinnofråga A content analysis of Swedish press portrayals of men & #MeToo

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Elissa Shaw; [2019-08-07]
  Nyckelord :#MeToo; content analysis; media framing; masculinities; gender portrayal;

  Sammanfattning : With its sudden outbreak in October 2017, the anti-harassment movement #MeToo quickly created avast, worldwide impact on social media, in the traditional press as well as in everyday lives. In Swedenespecially, a country with a long history in fighting for gender equality, women in their thousandsshared their stories of sexual harassment and came together both as individuals and as occupationalgroups to raise a collective voice. LÄS MER

 4. 4. Effekt av curcumin på HbA1c hos individer med fasteblodglukos

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Clara Svensson; Elina Wallberg; [2019-06-25]
  Nyckelord :HbA1c; Curcumin; Diabetes Mellitus typ 2; Prediabetes; HbAlc; Curcumin; Diabetes Mellitus typ 2; Prediabetes;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av curcumin på HbA1c hos individer med fasteblodglukos≥5,6 mmol/l- En systematisk översiktsartikelFörfattare: Clara Svensson och Elina WallbergHandledare: Klara SjögrenExaminator: Jenny Van OdijkLinje: Dietistprogrammet 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition 15hpDatum: 2019-05-28Bakgrund: Individer med diabetes ökar årligen enligt World Health Organization ochuppskattas till år 2045 omfatta 629 miljoner människor. Diabetes är i dagsläget den sjundevanligaste dödsorsaken och kostar samhället enorma summor varje år. LÄS MER

 5. 5. Riskfaktorer och strategier för ökad patientsäkerhet i samband med extubering av personer med obesitas efter generell anestesi– En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Dorin Ibraheim; Katja Von Kesselbauer; [2019-06-20]
  Nyckelord :Obesitas; endotracheal extubation; generell anestesi;

  Sammanfattning : Background: The number of people with obesity is increasing in society and thus also the requirements for the anaesthetist nurse to be able to give this group good and safe anaesthetic care since obesity is linked with increased ventilation-associated risks with general anaesthesia. Extubation can be a risky moment and the anaesthetist nurse can perform it independently or along with the anaesthesiologist at the end of the anesthesia. LÄS MER