Sökning: "high school"

Visar resultat 1 - 5 av 3186 uppsatser innehållade orden high school.

 1. 1. Anchoring and CO2 – the possibilities and barriers in reducing emissions - A case study on the Port of Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Josefine Kristiansson; Ludvig Wall; [2021-06-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Potential for upscaling the use of light electric freight vehicles in sustainable last mile deliveries - Conducted at VTI

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jens Collvin; Taima El Elawi; [2021-06-11]
  Nyckelord :LEFVs; City Logistics; Urban Areas; Supply Chain Management; Urban Consolidation Centres;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 3. 3. En bro över skrivglappet? En interventionsstudie om integrerad grammatikundervisnings effekter på gymnasieelevers argumenterande texter och metaspråkliga förmåga

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Magdalena Mikmar; [2021-06-10]
  Nyckelord :grammatikdidaktik; grammatik; argumenterande text; skrivutveckling; skrivförmåga; metaspråk;

  Sammanfattning : Debatten om ungas sjunkande skrivförmåga lyftes åter när Sveriges Utbildningsradio släppte dokumentären Skrivglappet (2020). Flera anledningar till den bristande skrivförmågan diskuteras i dokumentären men grammatikundervisningen, som många gånger motiveras med att främja skrivutveckling, lämnas obenämnd. LÄS MER

 4. 4. Gymnasielärares tolkning och implementering av jämställdhet under lektioner i idrott och hälsa.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Elsa Gudrunsdotter; André Eliasson; [2021]
  Nyckelord :Jämställdhet; idrott och hälsa; ramfaktorteori; läroplansteori;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna uppsats var att få en ökad förståelse för hur jämställdhet tillämpas under lektioner i idrott och hälsa på gymnasiet. Detta görs genom att söka svar på frågorna: Hur ger gymnasielärare i idrott och hälsa uttryck för innebörden i begreppet jämställdhet? På vilket sätt upplever dessa lärare att de undervisar utifrån ett jämställdhetsperspektiv? Vilka ramar i undervisningen upplever lärarna möjliggör eller begränsar arbetet med jämställdhet? Metod För att besvara frågeställningarna har kvalitativa semistrukturerade intervjuer gjorts med fyra gymnasielärare i idrott och hälsa som var i åldrarna 27–53 år. LÄS MER

 5. 5. En effektiv praktik till sjöss : En studie om hur sjöbefälsstudenter upplever att sömnbrist, kontraktslängd och arbetstider påverkar kunskapsinhämtandet under den fartygsförlagda utbildningen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Ali Al-Salmi; Per Wintzell; [2021]
  Nyckelord :Lack of sleep; knowledge acquisition; working hours; contract length; leave; ship-based internship; Sömnbrist; kunskapsinhämtande; arbetstider; kontraktslängd; ledighet; fartygsförlagd utbildning;

  Sammanfattning : Sjökaptensstudenterna på Sjöfartshögskolan i Kalmar har i sin utbildningsplan tolv månaders fartygsförlagd utbildning som är fördelad över tre perioder. Praktiken erbjuder studenterna möjligheten att utöva samt utveckla den teoretiska kunskapen de lärt sig i skolan men även att få uppleva hur det verkligen är att arbeta till sjöss. LÄS MER