Sökning: "high school"

Visar resultat 1 - 5 av 3381 uppsatser innehållade orden high school.

 1. 1. Ledarskapets roll för ett fungerande klassrumsklimat – ur gymnasielärares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Katja Nikolova; Marcela Villasante; [2021-08-27]
  Nyckelord :ledarskap; lärarens ledarskap; klassrumsklimat; relationellt ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att få en fördjupad kunskap om och förståelse för hur gymnasielärare genom sitt ledarskap arbetar för att få ett gott klassrumsklimat. För att kunna uppfylla detta syfte har en fenomenologisk kvalitativ ansats använts där intervjuer med sex gymnasielärare har genomförts. LÄS MER

 2. 2. The post-acquisition process: A broad perspective on the integration process of newly acquired subsidiaries - A case study of the Swedish car company Bilia AB

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jon Karlsson; Johan Nikolai; [2021-08-13]
  Nyckelord :Post-acquisition process; Integration; M As; Synergy realization;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 3. 3. El papel de la lengua materna en la enseñanza del español como lengua meta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Patricia Aguirre Nylén; [2021-08-06]
  Nyckelord :Spanska; lärande; Spanish; learning;

  Sammanfattning : The use of the students´ mother tongue in teaching a new language seems to be a rather controversial issue if we review the history. Over the years there have been different theories of how foreign language teaching should be and what role the students´ mother tongue should have in it. LÄS MER

 4. 4. Material auténtico y motivación - Una investigación cualitativa sobre alumnos de ELE en Suecia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Yasmin Gebran Quiñones; [2021-08-06]
  Nyckelord :Spanska; lärande; Spanish; learning;

  Sammanfattning : In the field of modern language learning, how to motivate students is constantly being under discussion. Among the significant aspects to consider are the pedagogical decisions that the teacher performs, including the type of planning, teaching methodologies and materials elected throughout the classes. LÄS MER

 5. 5. REFORM ELLER ILLUSION?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Alva Lindholm; Embla Gunnarsdottir; [2021-08-05]
  Nyckelord :reform; sex- och samlevnadsundervisning; lärare;

  Sammanfattning : Syfte:The purpose of this study is to attain a more comprehensive understanding of the underlying issues that teachers face in conducting sex education. Further the study aims to examine problems that can arise and remain following the implementation of the new educational reform meant to amend the general lack of quality and equivalence in quality of sex education between schools in Sweden. LÄS MER