Sökning: "check system"

Visar resultat 1 - 5 av 293 uppsatser innehållade orden check system.

 1. 1. ”Maten är kass, men lärarna är snälla” : Recensioner av gymnasieskolor - ett beslutsunderlag för gymnasievalet på skolmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mohammed Barakat; Rolf Östergren; [2019]
  Nyckelord :School; high school; secondary school; upper secondary school; review; reviews; rating system; review texts; rating; ratings; devolution; decentralization; municipalization; independent education reform; school reform; school choice; customer choice systems; customer choice models; voucher system; check system; school vouchers; freedom of choice; discourse; market discourse; marketization; market-oriented education system; market school; market; school marketing; school market; schools marketing; school information; school reviews; student reviews; open house; exit; voice; information society; information problems; information asymmetry; identity; identity creation; segregation; school segregation; content analysis; discourse analysis; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; liquid modernity; the risk society; Skola; skolan; gymnasiet; gymnasium; gymnasieskola; gymnasieskolan; gymnasieskolor; recension; recensioner; recensionssystem; recensionstext; recensionstexter; betyg; recensionsbetyg; omdöme; omdömen; decentralisering; decentraliseringen; kommunalisering; kommunaliseringen; friskolereform; friskolereformen; skolreformer; skolval; kundval; kundvalssystem; kundvalsmodell; kundvalsmodellen; vouchersystemet; vouchersystem; voucher; checksystem; skolpeng; valfrihet; valfriheten; skolval; skolvalet; gymnasieval; gymnasievalet; frisökning; diskurs; marknadsdiskurs; marknadisering; marknadsanpassad; marknadsanpassning; marknadsskola; marknadsskolan; skolmarknad; skolmarknaden; skolors marknadsföring; skolinformation; skolrecensioner; elevrecensioner; öppet hus; gymnasiemässa; sorti; sorti-strategi; protest; exit; voice; informationssamhälle; informationssamhället; informationsproblem; informationsproblemet; informationsasymmetri; identitet; identitetsskapande; segregation; skolsegregation; innehållsanalys; diskursanalys; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; den flytande moderniteten; risksamhället;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad det är elever som söker till gymnasieskolan kan tänkas möta då de läser recensionstexter. Syftet är således att kartlägga recensionssystemets omfattning och innehåll kvantitativt; vad som tas upp i recensionstexterna, samt att undersöka hur recensionstexterna är konstruerade. LÄS MER

 2. 2. Domain similarity metrics for predicting transfer learning performance

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Jesper Bäck; [2019]
  Nyckelord :nlp.natural language processing; machine learning; transfer learning; similarity metrics; similarity; predict; performance;

  Sammanfattning : The lack of training data is a common problem in machine learning. One solution to thisproblem is to use transfer learning to remove or reduce the requirement of training data.Selecting datasets for transfer learning can be difficult however. LÄS MER

 3. 3. Ett webbaserat närvarosystem för hantering av när- och frånvaro inom barnomsorgen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013); Karlstads universitet

  Författare :Marcus Svensson; Max Östlund; [2019]
  Nyckelord :Närvarosystem; Barnomsorg; fritidshem;

  Sammanfattning : Today there is no digital attendance system in a leisure home in Karlstad commune, instead the current system consists of pen and paper. Since their current system for checking the attendance takes up a lot of time and labor, they desire a digital system to handle the attendance. LÄS MER

 4. 4. IMPROVING THE REPRESENTATION OF 1D PERFORMANCE COMPRESSOR MODEL

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Alexandre Lions; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The thesis project was carried out at SAFRAN AIRCRAFT ENGINES in France with goal to check the feasibility of implementing 1D validated aerodynamic models into the engine performance models. It is a part of a wider project of improving the representation of transient and steady effects that are missing in 0D representations. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av en chatbots dialog för implementation i en webbaserad kundtjänst

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Chanelle Kero; Veronica Törnblom; [2018]
  Nyckelord :Artificial intelligence; AI; customer service; customer experience; chatbot; dialogue; IBM Watson; Artificiell intelligens; AI; kundtjänst; kundupplevelse; chatbot; dialog; IBM Watson;

  Sammanfattning : Automatisering av kundtjänster genom implementering av chatbotar blir allt vanligare för att kunna erbjuda kunder en mer tillgänglig och effektiv service. Vid implementering av chatbotar i kundtjänster lämnas den mänskliga kontrollen och kundens upplevelse delvis över till ett digitalt system, vilket ställer krav på utformning av chatbotars dialoger. LÄS MER