Sökning: "följsamhet behandling"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade orden följsamhet behandling.

 1. 1. Fysisk aktivitet för patienter med depression – patient och omvårdnadsperspektiv - En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Johanna Holmén; Tim Nordlund; [2018]
  Nyckelord :Depression; Nursing care; Physical activity; Depression; Fysisk aktivitet; Omvårdnadsåtgärd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet patienter som drabbas av depression växer både i Sverige och globalt. Behandling av depression består i huvudsak av antidepressiva läkemedel, kognitiv beteendeterapi (KBT) och elektrokonvulsiv behandling (ECT). Fysisk aktivitet har visat sig kunna lindra depressiva symtom. LÄS MER

 2. 2. Patienters följsamhet till ögonbottenscreening : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mojgan Talaeizadeh; Ann-Sofie Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Compliance; Diabetic retinopathy; Eye screening; Diabetesretinopati; Följsamhet; Ögonbottenscreening;

  Sammanfattning : Diabetes ökar världen över och med det även komplikationer av sjukdomen. Diabetesretinopati till följd av kärlskada på ögats näthinna, är den vanligaste komplikationen och den kan förekomma och fortskrida utan att patienten upplever några symtom. LÄS MER

 3. 3. Delaktighet för patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård : En kvalitativ studie om sjuksköterskors upplevelse av möjlighet till delaktighet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Matilda Olovsson; Ann-Helen Skott; [2018]
  Nyckelord :delaktighet; psykiatrisk slutenvård; upplevelser; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Titel: Delaktighet för patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård – En kvalitativ studie om sjuksköterskors upplevelser om möjlighet till delaktighet. Syftet:  Undersöka sjuksköterskans upplevelse av möjligheten till delaktighet för patienten under psykiatrisk tvångsvård. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar patienters följsamhet till behandling vid hjärt-och kärlsjukdomar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Erik Mörsin; Alexander Ohlsson; [2018]
  Nyckelord :adherence; cardiovascular disease; nursing; patient-centered care; treatment;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots att hälso-och sjukvården varit framgångsrik i att behandla hjärt-och kärlsjukdomar de senaste decennierna, utgör kardiovaskulära sjukdomar fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Samtidigt visar forskningen att mellan en tredjedel till hälften av patienterna inte följer den ordinerade behandlingen som syftar till att minska riskfaktorerna eller behandla symptom. LÄS MER

 5. 5. Ambulanssjuksköterskans prehospitala omvårdnad av patienter med bröstsmärta : Retrospektiv journalgranskning med fokus på genus och följsamhet till behandlingsriktlinjer

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Dahlstrand Edvardsson; Karin Rhedin; [2018]
  Nyckelord :bröstsmärta; ambulanssjuksköterska; prehospital; bedömning; behandlingsriktlinjer; hjärtinfarkt; EKG; behandling; genus;

  Sammanfattning : Ambulansbaserad vård utgör idag en kvalificerad vårdresurs med högutbildad personal som utför medicinska bedömningar och behandling utanför sjukhus. Ambulanssjuksköterskan arbetar utifrån behandlingsriktlinjer och bedömningsinstrument. LÄS MER