Sökning: "infektion"

Visar resultat 1 - 5 av 469 uppsatser innehållade ordet infektion.

 1. 1. Klinisk effekt av fenbendazol hos föl med naturlig Parascaris univalens-infektion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Julia Strandberg; [2021]
  Nyckelord :häst; spolmask; Parascaris spp.; Parascaris univalens; avmaskning; anthelmintika; resistens; bensimidazoler; fenbendazol;

  Sammanfattning : Hästens spolmask, Parascaris spp., är vanligt förekommande hos föl och unga hästar. En individ som infekteras kan få sjukdomstecken från luftvägarna, men även nedsatt tillväxt och bukighet kan ibland ses. LÄS MER

 2. 2. Socioekonomi vs. covid-19 : Sambandet mellan socioekonomiskstatus och covid-19

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Rasmus Fors; Johan Israelsson; [2021]
  Nyckelord :Socioekonomi; covid-19; corona;

  Sammanfattning : Syfte. Syftet med denna studie var att undersöka om det finns ett samband mellan en individs socioekonomiska status och sannolikhet att insjukna i covid-19 hos seniorer som har deltagit i GIHs hälsoprojekt under åren 2017-2020.Metod. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars perspektiv på kongenital cyomegalovirusinfektion : Diagnosbesked och information från sjukvården

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Sandra Björk; Lovisa Sjöström Johansson; [2021]
  Nyckelord :kongenital cytomegalovirusinfektion; kCMV; cCMV; föräldraperspektiv; fokusgrupp; hörselnedsättning; diagnosbesked; kunskap i vården; logopedi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kongenital cytomegalovirusinfektion, kCMV-infektion har en prevalens på 0,5–2,0 % och är den vanligaste orsaken till förvärvad, progressiv hörselnedsättning. Infektionen kan också medföra en rad andra komplikationer som exempelvis ADHD, autismspektrumtillstånd och språkstörning. LÄS MER

 4. 4. Lentivirus hos små idisslare : en fallbeskrivning av lentivirus i en svensk getbesättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emelie Hedlund Salenstedt; [2021]
  Nyckelord :get; lentivirus; kaprin artrit encefalit; maedi; visna; SRLV; CAE; MV; CAEV; VMV;

  Sammanfattning : Lentivirus är ett genus bestående av icke-onkogena virus i virusfamiljen Retroviridae, subfamilj Orthoretrovirinae, som karaktäriseras av lång inkubationstid, snabb mutationstakt och en omfattande motståndskraft mot värdens immunförsvar. Lentivirus som infekterar får och getter går under det gemensamma namnet small ruminant lentivirus (SRLV). LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser vid omvårdnad av patienter med Covid-19 : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Emma Paulsson; Cajsa Lindsjö; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; Experiences; Infection; Nurse; Pandemic; Covid-19; Infektion; Pandemi; Sjuksköterska; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Covid-19 är en pågående global pandemi, som orsakats av ett nyupptäckt coronavirus. Ett allvarligt problem under pandemin har varit dålig planering, förberedelse och ledarskap. Detta inkluderar förbiseendet av att säkerställa bland annat skyddsutrustning och materiella resurser. LÄS MER