Sökning: "patientlidande"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet patientlidande.

 1. 1. Varför öppnas dörren? En systematisk litteraturöversikt om orsaker bakom dörröppningar på operationssalen

  Magister-uppsats,

  Författare :Carina Nordström; Frida Olsson; [2020-06-26]
  Nyckelord :Operationssjuksköterska; operationssal; orsak; dörröppning; infektion; patientlidande; patientsäkerhet; operationsmaterial; kommunikation; operationsteam;

  Sammanfattning : Background: Current research shows significance that the frequency of door openings is highin the operating room, these affects the air quality negatively. Every unnecessary dooropening put the patient at a real risk of being affected of a postoperative wound infection. LÄS MER

 2. 2. Att vårda patienter vid livets slut : Sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Joachim Dahlström; Nina Karlsson; [2020]
  Nyckelord :palliativ vård; sjuksköterska; upplevelse; lidande; kunskap; livsvärld;

  Sammanfattning : Sjuksköterskor har en viktig och betydelsefull roll för patienter i palliativt skede. Målet för palliativ vård är att främja patienternas livskvalitet och minska lidande samt stödja patienten i att få en värdig död. Syftet med litteraturöversikten är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter i palliativt skede. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda äldre patienter med förvirringstillstånd : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ewelina Filipek; Marim Nazari; [2020]
  Nyckelord :delirium; sjuksköterska; upplevelse; äldre; vård;

  Sammanfattning : Delirium kännetecknas av en akut störning av uppmärksamhet och medvetenhet, med ytterligare förändringar i kognition. Förekomsten av delirium inom slutenvård är hög, särskilt hos äldre som oftast resulterar i längre sjukhusvistelser och större kostnader för hälso- och sjukvården. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av non-invasiv ventilatorbehandling : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Phetphirun Baolorphet; Henrik Ekhult Neselius; [2019]
  Nyckelord :Emergency care; Experience; Non-invasive ventilation; Nurse; Akutsjukvård; erfarenheter; Non-invasiv ventilatorbehandling; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Non invasiv ventilatorbehandling, NIV, är en behandlingsmetod för patienter med akut respiratorisk svikt. Både ventilatoriska och hypoxiska tillstånd kan behandlas med denna metod som blivit vanligare inom akutsjukvården de senaste decennierna. LÄS MER

 5. 5. Intensivvårdsdelirium hos barn : En systematisk och integrativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Torsten Hultqvist; Anna Klingberg; [2018]
  Nyckelord :delirium; barn; intensivvård; integrativ; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Svårt sjuka patienter som behandlas på intensivvårdsavdelning drabbas ofta av intensivvårdsdelirium (IVA-delirium) vilket leder till ökat patientlidande och ökade vårdkostnader. IVA-delirium är ett akut insättande tillstånd med fluktuerande förlopp. LÄS MER