Sökning: "interact"

Visar resultat 1 - 5 av 2343 uppsatser innehållade ordet interact.

 1. 1. Faktorer som upplevs påverka deltagande i fysisk aktivitet hos fysiskt aktiva äldre på Träffpunkter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Carina Borgén; Hanna Johansson; [2020]
  Nyckelord :Older adults; Physical Activity; Participation; Träffpunkt; Facilitators; Barriers;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Äldre är en allt mer växande grupp i samhället då medellivslängden i Sverige har ökat. En stor del av världens äldre population är fysiskt inaktiv och drabbas av kroniska sjukdomar med ökad ålder. LÄS MER

 2. 2. Visualizing Logical Architecture of Electrical and Electronic (E/E) Systems in Automotive Industry

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Kazım Gökberk Nur; [2020]
  Nyckelord :Information visualization; network visualization; graph drawing; diagram usability; complex information; electrical and electronic E E systems architecture; node link diagrams;

  Sammanfattning : Modern vehicles equipped with many hardware and software systems. To develop new functionalities and maintain existing features of the vehicles, engineers have to check relationship between software and hardware systems. LÄS MER

 3. 3. ALGORITMISK INTERVENTION Om kulturarbetares arbete med Instagram

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Linn Gustavsson; [2019-10-10]
  Nyckelord :digitalt arbete; kulturindustri; synlighetsarbete; algoritmer; Instagram; marknadsföring; kulturarbete; disciplin;

  Sammanfattning : The topic of this study is the introduction of social networking sites as an arena for personal advertising in the culture industries. Through a case study on cultural workers’ digital labour on Instagram, the study examines the ways in which a social networking site such as Instagram disciplines its users with regard to labour time as well as cultural production. LÄS MER

 4. 4. New Eyes: searching for an identity in music through voice and text. A psychological and creative journey.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Mathias Aanundsen Hagen; [2019-10-02]
  Nyckelord :identity; creativity; aesthetic; message; psychology; syncretism; saxophone; voice; lyrics; transdisciplinary; honesty; composition;

  Sammanfattning : In this thesis the concept of artistic and personal identity is explored. It sets out to understand an existential crisis and how to resolve it. The thesis draws perspective from psychological theories on creativity and mental development. LÄS MER

 5. 5. Homosexuella minoriteter inom minoriteten - en intersektionell studie om rätten till staden i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Victor Karlsson; [2019-09-17]
  Nyckelord :Gothenburg; the right to the city; intersectionality; homosexuality; minoritites within minorities; social sustainability;

  Sammanfattning : It has often been said that a society can be judged by how it treats its weakest.Gothenburg is a city divided, in terms of socioeconomic inequalites. The city seeks tobe "a city for all" and has therefore launched an action plan to better the lives of itsLGBTQ-citizens. LÄS MER