Sökning: "sociala- och miljömässiga effekter"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden sociala- och miljömässiga effekter.

 1. 1. The Challenges of Maximizing Social Impact as an Investor

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Beril Kocadereli; Olivier Manzi; [2021]
  Nyckelord :impact investing; impact investor; impact investment; social impact; social impact measurement; social enterprise financing; impact-investering; påverkansinvesterare; påverkansinvestering; social påverkan; mätning av sociala effekter; finansiering av socialt företag;

  Sammanfattning : [Context] Social impact refers to the positive and negative consequences of any organization on the environment and society. One actor in the social impact landscape is the impact investor who expects financial return for their investments as well as positive social impact. LÄS MER

 2. 2. Effekter som idrottsevenemang har på en destination : En studie av idrottsevenemangs effekter och hur de påverkar Jönköpings utveckling.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Sandra Ehrlander; [2020]
  Nyckelord :Sports events; destination development; sports tourism; Jönköping; Idrottsevenemang; destinationsutveckling; idrottsturism; Jönköping;

  Sammanfattning : Idrottsevenemang används ofta för att attrahera turister till en destination. Jönköping har med framgångsrika arrangörer, föreningar och destinationsbolag etablerat sig som en idrottsevenemangs stad. Dessa evenemang har bidragit med olika hållbara effekter till destinatioen. LÄS MER

 3. 3. Återvinning, återanvändning eller LCA? : en kvalitativ studie inom den svenska textilindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Paulina Kollberg Stolt; Melinda Padron; Hanna Knutsson; [2020]
  Nyckelord :Recycle; reuse; LCA; sustainability; motive; implementation process; effect; Återvinning; återanvändning; LCA; hållbarhet; motiv; implementeringsprocess; effekt 4;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har textilindustrin bevittnat en ökad medvetenhet gällandehållbarhet. Redan 2010 nämner Karl-Johan Persson, före detta VD för H&M, att hållbarhet är en naturlig del av att göra affärer i en globaliserad värld (H&M 2010). LÄS MER

 4. 4. Mobility-as-a-Service and Electrification of Transport : A Study on Possibilities and Obstacles for Mobility-as-a-Service in Stockholm and Implications for Electrification of Vehicles

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Albert Petersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Increasing urbanization drives the need for cities to make transport more efficient, both to meet climate goals as well as creating an attractive living environment for its residents, with less congestion, noise and local pollution. As vehicles are increasingly electrified, further innovations will be needed in order to meet environmental, social and economic sustainability targets, and a more efficient use of vehicles and public transport is central in this endeavor. LÄS MER

 5. 5. Spridning och förankring av CSR i försäkringsföretag : — En studie om anställdas medvetenhet och involvering av företagens hållbarhetsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Hanna Ta; Lovisa Nätterqvist; [2020]
  Nyckelord :CSR; hållbarhet; hållbarhetsrapportering; anställdas engagemang; informationskällor; organisationsstruktur; internt varumärke; interna informationsflöden organisatoriskt engagemang; organisatorisk identifiering; organisatoriskt förtroende;

  Sammanfattning : Intresset för hållbar utveckling har ökat under de senaste decennierna och likaså intresset hos företag i form av Corporate Social Responsibility (CSR) och hållbarhetsrapportering. Detta ökade engagemang leder till att företag behöver utveckla ett effektivt hållbarhetsarbete samt verksamma hållbarhetspolicys inom företaget. LÄS MER