Sökning: "motivstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet motivstudie.

 1. 1. Gestaltning av religion i tvåbarnböcker -En komparativ motivstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Tilda Luthman; [2019]
  Nyckelord :Islam; kristendom; diskriminering; barnböcker; identitetsskapande; motivation;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras barnböckerna Dags för ramadan! (2015) skriven av Özlem Sara Cekic och Vad skulle Jesus ha gjort? (2016) utgiven av Merete Føyen Arnevåg. Syftet med denna uppsats är att analysera hur de två barnböckerna gestaltas utifrån religion. LÄS MER

 2. 2. Hur mångkultur framställs i tvåbarnböcker –En motivstudie av två barnböcker som skildrar förorten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Olivia Elfstrand; [2019]
  Nyckelord :Mångkultur; kulturkrockar; förorten; diskussion kring mångkultur; samtal i skolan;

  Sammanfattning : I uppsatsen analyseras två kapitelböcker anpassade för barn och som utspelar sig i förorten. De analyserade böckerna är Douglas Foleys bok Habib: meningen med livet (2005), samt Dogge Doggelitos bok Izzy & gänget (2011). LÄS MER

 3. 3. Låt oss lära av de [o]döda - En motivstudie av Max Brooks´ World War Z: An Oral History of the Zombie War

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rasmus Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Envisionment; motive; Max Brooks; moral projections; “World War Z”; zombie;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine, through the process of close reading, the usage of different motives and narrative perspectives in Max Brooks´ bestselling novel World war Z: An Oral History of the Zombie War, such as narration, the usage of the zombie and moral projections. As this paper also takes an overviewing pedagogic direction, the paper aims to present the positive outcome of reading fiction, in alignment with the envisionment-arguments of Judith A. LÄS MER

 4. 4. „In die Ferne sehe ich ausgezeichnet“ : Eine Motivstudie zu Augen in Marlen Haushofers Roman Die Wand.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Tyska

  Författare :Petra Lundström; [2018]
  Nyckelord :Die Wand; Augen; Motiv; Haushofer; Camus;

  Sammanfattning : In Haushofers Roman Die Wand werden die Augen auffällig betont und der Sehvorgang ausführlich geschildert. Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Fragen: Wie und wo wird das Augenmotiv im Roman betont? Welche Funktionen haben die vielen Schilderungen von Augen und Schauen? Und welche Themen können dadurch behandelt werden? Dies wird durch ausgewählte Szenen und Textabschnitte diskutiert. LÄS MER

 5. 5. Fantastiska inledningar : – en komparativ motivstudie av inledningar i Robert Jordans Sagan om Drakens återkomstoch Robin Hobbs Berättelsen om Fjärrskådarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Natali Saume; [2018]
  Nyckelord :Robert Jordan; Sagan om Drakens återkomst; Robin Hobb; Berättelsen om Fjärrskådarna; fantasy; fantasyvärldar; world-building; invention;

  Sammanfattning : Uppsatsens material består av Farornas väg (1992) och Tidens hjul (1993) av Robert Jordan och Mördarens lärling (1996) av Robin Hobb. Romanerna inleder fantasysviterna Sagan om Drakens återkomst respektive Berättelsen om Fjärrskådarna. LÄS MER