Herrarnas rum i Sofi Oksanens roman Utrensning : En narratologisk motivstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

Författare: Theréze Mentzer; [2022]

Nyckelord: Oksanen; Utrensning; narratologi; motivstudie;

Sammanfattning: Uppsatsen Herrarnas rum i Sofi Oksanens roman Utrensning – En narratologisk motivstudie bygger på en analys av romanen Utrensning. Med hjälp av litteraturteoretikern Gérard Genettes narratologiska metod söks svar på om det genom att se på en romans struktur och berättande går att få vägledning i vad som driver en läsare att fortsätta läsa. Analysen bygger även på en motivstudie i form av att studera vad som sker och vad som kan tolkas ut ur romanens herrarnas rum. Uppsatsens slutsatser blir användbara både för dem som önskar utöva fortsatta narratologiska studier inom litteraturvetenskap samt även ur en skönlitterär författares perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)