Sökning: "Litteraturvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 648 uppsatser innehållade ordet Litteraturvetenskap.

 1. 1. När utlandsadopterade författare skriver om sig själva: om berättarposition och framställning i självbiografier : When transnationally adopted authors write about themselves: considering narrator position and self-construction in autobiographies

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Jennifer Sundelin; [2021]
  Nyckelord :Litteraturvetenskap; självbiografier; adoption; adoptionsmemoarer; berättarposition; framställning; självkonstruktion; Trotzig; Tjønn; Hübinette; Butler; Riceour; Vulovic;

  Sammanfattning : This essay explores the life writing of two transnationally adopted authors of Scandinavian nationality. Both are adopted from Korea and the essay aims to analyse how they make use of self construction, or how they stage themselves as subjects in their autobiographies. LÄS MER

 2. 2. Tänk att alltid va på väg – En tematisk studie av Joakim Thåströms längtan bort

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Gabriel Widell Zetterström; [2021]
  Nyckelord :Thåström; längtan; på väg; rocklyrik; tematisk kritik; Ebba Grön; Imperiet; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker temat längtan bort i Joakim Thåströms texter. Undersökningen omfattar hela det svenskspråkiga författarskapet, snarare än ett specifikt verk, i enlighet med den franska tematiska kritikens premisser. Temat konceptualiseras genom tre underkategorier: längtan till, längtan från samt rörelsen i sig. LÄS MER

 3. 3. Omvänd remediering – Från FPS till traditionell litteratur : En adaptionsstudie av Bioshocks gen(us)modifierade berättelsevärld

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Hampus Hollström; [2021]
  Nyckelord :adaptation; remediation; transmediality; gender theory; videogame; novel; adaption; remediering; transmedialitet; genusteori; tv-spel; roman;

  Sammanfattning : Denna uppsats utgör en jämförande studie primärt inom fältet för traditionell litteraturvetenskap, adaption, remediering och transmedialitet, med ett innehållsligt genusperspektiv. Det undersökta materialet utgörs av två verk, tv-spelet Bioshock samt romanen som är baserad på spelet och är en prequel till det, Bioshock: Rapture. LÄS MER

 4. 4. På Spaning med Sven Anér - En analys av litterära grepp i Sven Anérs Polisspåret

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Dennis Lundström; [2021]
  Nyckelord :Sven Anér; Polisspåret; Främmandegöring; Bekantgöring; Palmemordet; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker litterära grepp i Sven Anérs bok Polisspåret. Genom att identifiera och analysera skönlitterära tekniker i ett verk som ligger på gränsen mellan skönlitteratur och sakprosa har undersökningen som mål att förklara vilka funktioner greppen fyller för författaren. LÄS MER

 5. 5. The Dark Side of the American Dream — A Reading of Joyce Carol Oates's Novel My Life as a Rat as Working-Class Literature

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Lisa Timmermand; [2021]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER