Sökning: "Afghanistan"

Visar resultat 1 - 5 av 451 uppsatser innehållade ordet Afghanistan.

 1. 1. "ingen känner oss liksom, det är ingen som frågat" - En kvalitativ studie om hur ensamkommande, afghanska killar upplever medierapporteringen om dem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alexandra Stenlund; [2020-02-03]
  Nyckelord :Medieupplevelser; medierapportering; medieeffekter; medieförtroende; invandring; gestaltning;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att få en förståelse för hur ensamkommande killar från Afghanistan uppfattar medierapporteringen om dem och deras situation, samt om och isåfall hur det påverkar dem. Syftet är också att undersöka gruppens förtroende för medierna och om de upplever att rapporteringen om dem har förändrats över tid. LÄS MER

 2. 2. Gestaltning av kriget i Afghanistan i en nationell och internationell kontext : En kvalitativ studie om hur kriget i Afghanistan gestaltas på TOLOnews i Afghanistan och SVT Nyheter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Farhad Khalili; Hamed Ubaidi-Karlsson; [2020]
  Nyckelord :TOLOnews; SVT Nyheter; War in Afghanistan; Taliban; Qualitative text analysis; Semiotic photo analysis; Framing theory; Agenda setting; News values;

  Sammanfattning : The aim of this study was to find out how the war in Afghanistan is framed both in national and international context. This was conducted by comparing the national tv channel TOLOnews from Afghanistan with the international tv channel SVT Nyheter from Sweden. LÄS MER

 3. 3. State-building in the post-2001 era in Afghanistan : A deep dive in the chaotic reality of the war-torn nation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Christos Papadopoulos; [2020]
  Nyckelord :State-building; legitimacy; capacity; security; Taliban; warlords; Afghanistan;

  Sammanfattning : Abstract The aim of this essay was to examine the complicated process of state-building in Afghanistan after the fall of the Taliban regime in 2001. This was done by using a theory-consuming case study and utilizing Charles T. Call theory on state-building and his three gaps: capacity, security and legitimacy. LÄS MER

 4. 4. Rätt man på rätt plats I will I can I do : En kvalitativ studie om högutbildade manliga flyktingar från ickevästliga länder och deras väg till en lyckad etablering på den svenska arbetsmarknaden.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Maha Alhabeeb; Goar Mirzoyan; [2020]
  Nyckelord :Swedish labor market; qualitative study; refugee academics; cultural capital; social capital; empowerment; den svenska arbetsmarknaden; kvalitativ undersökning; flyktingakademiker; kulturellt kapital; socialt kapital; empowerment;

  Sammanfattning : Swedish society today is characterized by cultural diversity. The number of refugees has increased in recent years. Being a refugee in Sweden, with a high-level education, and without a qualified job is a trying situation. Most studies point to difficulties and barriers for refugee academics in entering the Swedish labor market. LÄS MER

 5. 5. Identity: Moving and Living Abroad - A qualitative interview study of Afghan female immigrants who moved to Sweden during 2015-2016

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Anita Mehmeti; [2020]
  Nyckelord :Migration; Adaption; Gender identity; Identity; Cultural differences; Social relations;

  Sammanfattning : This thesis investigates Afghan female immigrants’ experiences of their adaptation process in Sweden. It also examines whether gender identity alters among these Afghan women. The study was conducted through a qualitative research approach based on six semi-structured interviews, with its data being analyzed by thematic analysis. LÄS MER