Sökning: "Afghanistan"

Visar resultat 1 - 5 av 465 uppsatser innehållade ordet Afghanistan.

 1. 1. "ingen känner oss liksom, det är ingen som frågat" - En kvalitativ studie om hur ensamkommande, afghanska killar upplever medierapporteringen om dem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alexandra Stenlund; [2020-02-03]
  Nyckelord :Medieupplevelser; medierapportering; medieeffekter; medieförtroende; invandring; gestaltning;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att få en förståelse för hur ensamkommande killar från Afghanistan uppfattar medierapporteringen om dem och deras situation, samt om och isåfall hur det påverkar dem. Syftet är också att undersöka gruppens förtroende för medierna och om de upplever att rapporteringen om dem har förändrats över tid. LÄS MER

 2. 2. A statistical approach to understand Crimean-Congo hemorrhagic fever prevalence in Pakistan

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Internationell hälsa

  Författare :Abdul Karim; [2020]
  Nyckelord :Crimean Congo hemorrhagic fever; Pakistan regions; literacy rate; livestock; border effect; linear regression;

  Sammanfattning : Geographically, Pakistan is in the western part of south Asia at about 24-37 °N latitudes and62-75 °E longitudes. Livestock and agriculture are two major sectors in Pakistan and play animportant role in the country economy. LÄS MER

 3. 3. Assessing security and IPA in Afghanistan : A comparative case study on the assessment of security and internal protection alternative in Sweden and Norway

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Ida Kjellberg Stjernström; [2020]
  Nyckelord :Afghanistan; Security; Internal Protection Alternative; Asylum; Swedish Migration Agency; Norwegian Directorate of Immigration; UDI; EASO; UNHCR; International law; the 1951 Refugee Convention; the Directive 2011 95 EU;

  Sammanfattning : It is common by states to deny asylum for asylum-seekers with the argument that the applicant could find protection within their own country of residence instead of receiving international protection. This is called internal protection alternative (IPA). LÄS MER

 4. 4. Gestaltning av kriget i Afghanistan i en nationell och internationell kontext : En kvalitativ studie om hur kriget i Afghanistan gestaltas på TOLOnews i Afghanistan och SVT Nyheter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Farhad Khalili; Hamed Ubaidi-Karlsson; [2020]
  Nyckelord :TOLOnews; SVT Nyheter; War in Afghanistan; Taliban; Qualitative text analysis; Semiotic photo analysis; Framing theory; Agenda setting; News values;

  Sammanfattning : The aim of this study was to find out how the war in Afghanistan is framed both in national and international context. This was conducted by comparing the national tv channel TOLOnews from Afghanistan with the international tv channel SVT Nyheter from Sweden. LÄS MER

 5. 5. “In Afghanistan people follow the culture more than law and religion” : En kvalitativ studie om jämställdhet, islam och pashtunwali i Afghanistan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Lina Mälberg; [2020]
  Nyckelord :Afghanistan; jämställdhet; pashtunwali; islam; män; kvinnor; dikotomi; maskulinitet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har för avsikt att undersöka om de informanter som deltagit anser att Afghanistan är jämställt. Uppsatsen har också som syfte att se hur informanternas individuella trosuppfattning påverkar synen på jämställdhet och deras följande av pashtunwali. LÄS MER