Sökning: "Afghanistan"

Visar resultat 1 - 5 av 469 uppsatser innehållade ordet Afghanistan.

 1. 1. The readmission agreement between Sweden and Afghanistan : A tortuous strategy of creating a deportation corridor to a war-torn country?

  Master-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Alice Hertzberg; [2021]
  Nyckelord :Afghanistan; Sweden; deportation; deportation infrastructure; deportation corridor; discourse analysis; readmission agreements; WPR; poststructuralism; expert interviews; Återtagandeavtal; utvisning; utvisningsinfrastruktur; utvisningskorridor; diskursanalys; återtagandeavtal; WPR; poststrukturalism; expertintervjuer;

  Sammanfattning : Focusing on the readmission agreement between Sweden and Afghanistan, this study aims to enhance our understanding of why and how states use readmission agreements and the discourse underpinning these practices. Based on interviews with key officials working in the Swedish deportation infrastructure, the findings show that the agreement is presented as a successful measure resulting in a more predictable process and increased forced returns. LÄS MER

 2. 2. Sverige som asylland – varför just Sverige? : En intervjustudie om en asylsökandes val av asylland utifrån push- och pullteorin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Malin Franca; [2021]
  Nyckelord :Asylsökande; invandrare; mottagarland; ursprungsland; push- och pullteorin; Syrien; Afghanistan;

  Sammanfattning : This research aims to analyze an asylum seeker's choice of asylum country and why Sweden inparticular. The study is based on Professor Lee's (1966) push- and pulltheory and the questionson which the study is based are "what impact do push and pull factors have on the choice ofrecipient country?" and "are there differences between asylum seekers from Syria andAfghanistan when choosing a recipient country?" The method used is an interview study, morespecifically semi-structured interviews. LÄS MER

 3. 3. The Power of the Human Rights Council : A comparative case-study of Afghanistan and Russia

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Amanda Lind; [2021]
  Nyckelord :Human Rights; UN; Special Procedures; Universal Periodic Review; protection; promotion; civil rights;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study the power and capacity of the UN Human Rights Council to promote and protect human rights through the recommendations by the Special Procedures and the Universal Periodic Review. The aim is then to analyse the recommendations and their effect by using the Concept of power by Robert Dahl (2007). LÄS MER

 4. 4. Seeking assylum in Sweden: a qualitative study on social workers experience, confidence and competence with unaccompanied minors.

  Magister-uppsats,

  Författare :Gureh Abukar; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt  Sverige har genom åren välkomnat tusentals flyktingar, mer så under åren mellan 2014 och 2017 då ett stort antal flyktingar och asylsökande kom in i Europa. Bland dem tusentals ensamkommande barn, mestadels från länder som Afghanistan, Iran, Syrien, Eritrea och Somalia. LÄS MER

 5. 5. "ingen känner oss liksom, det är ingen som frågat" - En kvalitativ studie om hur ensamkommande, afghanska killar upplever medierapporteringen om dem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alexandra Stenlund; [2020-02-03]
  Nyckelord :Medieupplevelser; medierapportering; medieeffekter; medieförtroende; invandring; gestaltning;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att få en förståelse för hur ensamkommande killar från Afghanistan uppfattar medierapporteringen om dem och deras situation, samt om och isåfall hur det påverkar dem. Syftet är också att undersöka gruppens förtroende för medierna och om de upplever att rapporteringen om dem har förändrats över tid. LÄS MER