Sökning: "Afghanistan"

Visar resultat 1 - 5 av 444 uppsatser innehållade ordet Afghanistan.

 1. 1. Lexico-Semantic Areality in the Greater Hindu Kush : An Areal-Typological Study on Numerals and Kinship Terms

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Jacqueline Venetz; [2019]
  Nyckelord :Greater Hindu Kush; areal typology; lexical areality; numerals; kinship terms; Indo-Aryan; Iranian; Nuristani; Turkic; Tibeto-Burman; Burushaski;

  Sammanfattning : The Greater Hindu Kush designates a mountainous area extending from Afghanistan over Pakistan, Tajikistan and India to the westernmost parts of China. It is home to over 50 lan- guages from six different phyla; Indo-Aryan, Iranian, Nuristani, Turkic, Tibeto-Burman and the language isolate Burushaski. LÄS MER

 2. 2. Afghanistandiskursen : den svenska politikens förskjutning från bistånd till säkerhet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Madeleine Lévai-Sandelin; [2019]
  Nyckelord :säkerhetisering; Köpenhamnsskolan; säkerhet; bistånd; Sverige; Afghanistan;

  Sammanfattning : Sverige har länge haft ett stort biståndsengagemang gentemot Afghanistan som innefattat ett stort ekonomiskt bidstånd och mindre civila insatser för civilbefolkningens del. Efter terrorattackerna i New York, USA, den 11 september kom det svenska engagemanget i allt större utsträckning att handla om säkerhet, både för den afghanska befolkningens räkning men också för Sverige som stat. LÄS MER

 3. 3. Helikopterlogistik i Afghanistan : en teoriprövande studie

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Markus Åhlund; [2019]
  Nyckelord :logistik; Moshe Kress; MEDEVAC; SAE HKP 10B; ISAF.;

  Sammanfattning : Under perioden 2011-2013 opererade det svenska helikopterförbandet Swedish Air Element Helikopter 10B på Camp Marmal i Afghanistan i syfte att utgöra sjuktransportresurs för Regional Command North inom ramen för ISAF (International Security Assistance Force). Förbandet bidrog till sjuktransportförmåga med helikopter i norra Afghanistan tillsammans med amerikanska, tyska och norska helikopterförband. LÄS MER

 4. 4. Rebel Group Funding and Engagement in Rebel Governance: A Comparative Case Study

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Kai Koenemann; [2019]
  Nyckelord :Rebel Governance; Rebel Funding; Political Economy of War; Natural Resources; Crime Conflict; Taliban; GSPC; AQIM;

  Sammanfattning : This thesis addresses an identified gap in the field of rebel governance and rebel funding, by theorizing and investigating how differences in rebel group funding sources affect a group’s engagement in rebel governance, distinguishing funding through natural resources from funding through non-natural resources. It is highlighted that these sources differ in three fundamental ways: their necessity for civilian labor and cooperation, the extent to which equipment, technology and infrastructure are required, and the expected time of pay-off. LÄS MER

 5. 5. The Globalisation of Democracy: The Issue or The Solution?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Malin Swartling; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During the last decade, the world order seems to be planned or reconstructed by the most powerful states, in order to enforce democracy. There are numerous cases when wars were conducted in order to spread democracy, Iraq and Afghanistan are two prominent examples. LÄS MER