Sökning: "Taliban"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet Taliban.

 1. 1. Den afghanska kvinnan, en symbol? : en kritisk diskursanalys av Bush-administrationens användning av den afghanska kvinnan efter den 11 september 2001

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Amanda Sara Sajadi; [2018]
  Nyckelord :Kön; Krig; USA-invasion; Afghanska kvinnor; Afghanistan; Terrorism; 9 11; Taliban.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie tillämpar Van Dijks kritiska diskursanalys på tre tal som hölls av George W.Bush, Laura Bush samt Collin Powell under år 2001 efter attackerna på World Trade Center. LÄS MER

 2. 2. En majoritet av minoriteten - En intervjustudie som söker förståelse för den hazariska invandringen till Europa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Olsson; [2018]
  Nyckelord :Hazara; Migration; Security; Networks; New Economics of Labour Migration; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this thesis I seek to understand why a majority of the Afghans that have migrated to Europe during the last decade belong to the Hazara ethnicity. Reports claim that the situation has improved dramatically for the minority since the fall of Taliban in 2001 and there is currently no legal opportunity for refuge on the basis of ethnicity. LÄS MER

 3. 3. The changing winds of aid : An exploration of of aid disbursements to Muslim countries

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Laura Williams; [2017]
  Nyckelord :aid allocations; Muslim countries; Islamic Fundamentalism; terrorism;

  Sammanfattning : There have been many deadly terrorist attacks which have taken place in the 21st Century. At the turn of the century the world was transfixed as two planes were hijacked and flown into the ‘Twin Towers.’ Many recent attacks have been carried out by Islamic Fundamentalist groups. LÄS MER

 4. 4. Afghanistan och Iraksförutsättningar för demokrati : En jämförande fallstudie på Afghanistan och Iraks förutsättningar attutveckla demokrati

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Peter Mårtensson; [2017]
  Nyckelord :Afghanistan; Iraq; al-Qaida; UN; democracy; authoritarian states; democratization; Afghanistan; Irak; al-Qaida; FN; demokrati; auktoritära stater; demokratisering;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to study what conditions Afghanistan and Iraq have in order to create democracy in their countries. The study is interesting in a political science perspective because it engages many scientists how democracy can be created in authoritarian states. LÄS MER

 5. 5. The rise of militancy in the Muslim youth : Discourse analysis of recruitment tactics of militant groups in Pakistan for inciting youth to violence after 9/11

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Abdul Sayed; [2017]
  Nyckelord :Terrorism; Militant recruitment; Al Qaeda; Pakistan; War on Terror.;

  Sammanfattning : This study is focused on the spreading wave of militancy in the Muslim youth after 9/11 era.  The role Al Qaeda is researched in understanding this problem in the case study of Pakistan. Al Qaeda is considered as the nursery for the rising of militancy in the Muslims while Pakistan is the birthplace of Al Qaeda. LÄS MER