Sökning: "Karaktärsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet Karaktärsanalys.

 1. 1. Att skriva är att agera? - Skrivande som bränsle för en kreativ gestaltning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Ester Hedlund; [2020-06-10]
  Nyckelord :Musikal; skådespeleri; inlevelseförmåga; Stanislavskij; Yat; genusnyfiken gestaltning; föreställningsförmåga; fantasi; karaktärsanalys;

  Sammanfattning : I mitt självständiga arbete har jag valt att undersöka hur jag kan använda skrivandet som verktyg föratt fördjupa mitt skådespeleri. Jag har läst litteratur om skådespelartekniker, genusnyfiken gestaltningoch skrivit scener som jag praktiskt utfört tillsammans med motläsare. LÄS MER

 2. 2. Att skriva är att agera? Skrivande som bränsle för en kreativ gestaltning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Ester Hedlund; [2020-03-06]
  Nyckelord :Musikal; skådespeleri; inlevelseförmåga; Stanislavskij; Yat; genusnyfiken gestaltning; föreställningsförmåga; fantasi; karaktärsanalys;

  Sammanfattning : I mitt självständiga arbete har jag valt att undersöka hur jag kan använda skrivandet som verktyg föratt fördjupa mitt skådespeleri. Jag har läst litteratur om skådespelartekniker, genusnyfiken gestaltningoch skrivit scener som jag praktiskt utfört tillsammans med motläsare. LÄS MER

 3. 3. Normbrytande kvinnliga detektiver i olika kulturella kontexter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Gabriella Hedberg; [2020]
  Nyckelord :Bron; adaption; kultur; transnationell; normbrytande; genus;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om normbrytande karaktärer i serierna Bron, The bridge och The tunnel och deras kulturella kontext. Genom karaktärsanalys av de kvinnliga huvudkaraktärerna i respektive serie undersöks vad deras normbrytande beteenden och tankesätt kan spegla av dess kulturella kontext. LÄS MER

 4. 4. Does the devil wear Prada? A content analysis of costume design in video games as a tool for conveying narrative and functionality : A study concerning costume design and its current use in games

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Clara Swahn; Niki Eriksson; [2020]
  Nyckelord :costume design; video games; design trends; functionality; believability; narrative; Kostymdesign; datorspel; designtrender; funktionalitet; trovärdighet; narrativ;

  Sammanfattning : This study examines how costume design is used as a narrative and functional part of video game character design. The purpose being how costume design is currently utilized, what common design trends can be found and in which instances costume design goes against the functionality and believability of the character. LÄS MER

 5. 5. Bland sumprunkare, sjåare och sillpackare : Om maskulinitet i Per Anders Fogelströms Mina drömmars stad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johan Elmqvist; Emelie Nordh; [2020]
  Nyckelord :Cultural relativism; Maskulinitet; kulturrelativism; Per Anders Fogelström; Mina drömmars stad;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras Per Anders Fogelströms historiska roman Mina drömmars stad. Undersökningen har två syften. Det primära syftet är att undersöka hur maskulinitet konstrueras och upprätthålls av de två manliga huvudkaraktärerna. Denna del av undersökningen utgår från R. LÄS MER