Sökning: "Narratologi"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade ordet Narratologi.

 1. 1. Att följa Vägen : En narratologisk analys av daoistisk tematik i filmen Kung Fu Panda

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Linus Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Daoism; Kung Fu Panda; narratology; popular culture; film; daoism; Kung Fu Panda; narratologi; populärkultur; film;

  Sammanfattning : The following study is an analysis of religious themes within popular culture. The research material is the animated DreamWorks film Kung Fu Panda. The study uses a narratological method of analysis to investigate themes from the Daoist religion and how they are expressed in the film. LÄS MER

 2. 2. Narrativa strukturer i videospelet God of War : Ett utforskande av möjligheten att använda svenskämnets litterära analysverktyg i en spelanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Helena Karlsson Pacheco; [2020]
  Nyckelord :Narratologi; reader-response; textuniversum; narrativ fantasi; videospel; litteraturundervisning; svenska;

  Sammanfattning : Det finns i skrivande stund en ökad efterfrågan på videospel i litteraturundervisningen i svenskämnet. För att inkluderingen ska ske friktionsfritt underlättar det att kunna använda analysverktyg som redan är vedertagna för svensklärare. LÄS MER

 3. 3. En tidsresa med narratologiska medel : Berättarteknik, historiemedvetande och didaktisk relevans i Svetlana Aleksijevitjs Tiden Second hand: Slutet för den röda människan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Alexander Larsen; [2019]
  Nyckelord :Narratologi; berättarteknik; historiemedvetande; Svetlana Aleksijevitj; Tiden second hand; litterär kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom en narratologisk analys av tre kapitel i Svetlana Aleksijevitjs dokumentärroman Tiden second hand: Slutet för den röda människan undersöka berättartekniken och det historiemedvetande som finns i kapitlen. Med utgångspunkt i detta diskuteras sedan hur romanen kan användas i gymnasieskolan för att stärka elevernas litterära kompetens och lärande i och genom skönlitteratur. LÄS MER

 4. 4. Jakten på det försvunna Egypten : En narrativanalys av en konspirationsteori på YouTube

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Eric Lindgren; Philip Arousell Olin; [2019]
  Nyckelord :Narrative; conspiracy theory; desinformation; Youtube; mystery; Narrativ; konspirationsteori; desinformation; YouTube; mysterium;

  Sammanfattning : Det finns en pågående samhällsdebatt om spridning av desinformation på internet och vilka samhällskonsekvenser det kan innebära. På internet, exempelvis YouTube, möjliggörs spridandet av information till en stor publik, utan att någon granskar eller reglerar dess innehåll, vilket i sin tur gör det lättare att sprida desinformation. LÄS MER

 5. 5. Berättelser om flykt - förmedling av flykt i bilderböcker för barn - En kvalitativ textanalys av bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Antonella Cotta Lopez; Cleo Jernsgård Olsson; [2019]
  Nyckelord :Bilderböcker; bilderbok; flykt; förskola; narratologi; redskap;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker vi med hjälp av narratologisk metod hur flykt framställs i bilderböcker genom förlopp och perspektiv. Detta gör vi genom att analysera fyra bilderböcker utgivna efter 2015 i samband med en ökning av flyktingar runt om i världen. LÄS MER