Sökning: "Narratologi"

Visar resultat 1 - 5 av 151 uppsatser innehållade ordet Narratologi.

 1. 1. En tidsresa med narratologiska medel : Berättarteknik, historiemedvetande och didaktisk relevans i Svetlana Aleksijevitjs Tiden Second hand: Slutet för den röda människan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Alexander Larsen; [2019]
  Nyckelord :Narratologi; berättarteknik; historiemedvetande; Svetlana Aleksijevitj; Tiden second hand; litterär kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom en narratologisk analys av tre kapitel i Svetlana Aleksijevitjs dokumentärroman Tiden second hand: Slutet för den röda människan undersöka berättartekniken och det historiemedvetande som finns i kapitlen. Med utgångspunkt i detta diskuteras sedan hur romanen kan användas i gymnasieskolan för att stärka elevernas litterära kompetens och lärande i och genom skönlitteratur. LÄS MER

 2. 2. Jakten på det försvunna Egypten : En narrativanalys av en konspirationsteori på YouTube

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Eric Lindgren; Philip Arousell Olin; [2019]
  Nyckelord :Narrative; conspiracy theory; desinformation; Youtube; mystery; Narrativ; konspirationsteori; desinformation; YouTube; mysterium;

  Sammanfattning : Det finns en pågående samhällsdebatt om spridning av desinformation på internet och vilka samhällskonsekvenser det kan innebära. På internet, exempelvis YouTube, möjliggörs spridandet av information till en stor publik, utan att någon granskar eller reglerar dess innehåll, vilket i sin tur gör det lättare att sprida desinformation. LÄS MER

 3. 3. Att uppmärksamma könsroller i den visuella världen : En genusanalys av fokalisering och genuslekt i tv-serien 13 Reasons Why ur ett didaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Josefin Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Masculinity; femininity; didactics; sex roles; gender; 13 Reasons Why; focalization; genderlect; Maskulinitet; femininitet; didaktik; könsroller; genus; 13 Reasons Why; fokalisering; genuslekt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån Maria Nikolajevas feministiska narratologi uppmärksamma och undersöka stereotypa könsroller i serien 13 Reasons Why. Dessa stereotypa könsroller analyseras med hjälp av en genusteori kring det sociala könet som socialt konstruerat som feminina och maskulina karaktärsdrag. LÄS MER

 4. 4. You vs. Wild : En kvalitativ studie om tittarens roll i interaktiva berättelser

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Arvidsson; Malin Olandersson; Ida Tiverman; [2019]
  Nyckelord :interaktivitet; narrativ; hjältens resa; förgrenade narrativ;

  Sammanfattning : Införandet av interaktivitet i berättelser är inget nytt fenomen utan har under en längre tid kunnat urskiljas inom spelvärlden. Idag kan vi dock se att det blir allt mer vanligt att föra in interaktivitet i spelfilm. Därför undersöker vi i denna uppsats hur händelseförloppet förändras i den interaktiva serien You vs. LÄS MER

 5. 5. Den empatiske Kung Markatta : En adaptionsstudie om karaktären Sun Wukong i Färden till Västern

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Märta Tollin; [2019]
  Nyckelord :adaption; narratologi; karaktär; Sun Wukong; Färden till Västern;

  Sammanfattning : This adaptation study explores the different traits of the character Sun Wukong from the classic Chinese story Journey to the West. This is a comparative study and two different versions of the story are used, the original novel Xi you ji from year 1592 (The renmin wenxue chubanshe edition, published 1990) and a movie adaptation of the novel, The Monkey King first screened year 2014. LÄS MER