Sökning: "kommersialisering"

Visar resultat 1 - 5 av 224 uppsatser innehållade ordet kommersialisering.

 1. 1. Kommersialism, mer än bara ett fenomen : En studie av kommersialismen inom svenska herrelitföreningar och om den miljö de verkar i, i förhållande till yttre partners.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Oskar Ahlbin; Marcus Svensson; [2020]
  Nyckelord :Non-profit hybrid organizations; Marketing of the non-profit sector ; Non-profit association; public limited companies plcs ; Sports public limited companies Sport plcs ; Swedish Hockey League SHL ; Swedish Super League SSL ; Handball League; Allsvenskan; Ideella hybridorganisationer; marknadisering av den ideella sektorn ; ideell förening; aktiebolag AB ; idrottsaktiebolag IdrottsAB ; Svenska Hockeyligan SHL ; Svenska Superligan SSL ; Handbollsligan; Allsvenskan;

  Sammanfattning : Abstrakt Syftet med studien är att undersöka herrelitföreningarnas beroende av yttre partners. Samtidigt lyfta fram elitföreningarnas användning av kommersiell verksamhet och hur det påverkar deras ekonomi. LÄS MER

 2. 2. Digital transformation inom svensk artrosvård

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Anna Lager; [2020]
  Nyckelord :Digital transformation; digitalisering; digital vård; e-hälsa; Business and Economics;

  Sammanfattning : Ett nytt sätt att kombinera teoretiska modeller har genererat nya analyser inom området digital transformation av den svenska vården. Arbetet har utgått från kvalitativ data om nuvarande produkt, affärssituation och relation till organisationens omgivning och intressenter. LÄS MER

 3. 3. Exploring Barriers towards Adoption within Electric Road Systems : A Case Study of the User Perspective

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Frida Borin; Linnea Tjernlund; [2020]
  Nyckelord :Electric Road System; ERS; Barriers towards Adoption; Industry of transportation; Elvägar; barriärer mot teknikövergångar; Transportindustri;

  Sammanfattning : In recent years, Electric Road Systems (ERS) has emerged as a potential solution for sustainable road transport. However, early ERS commercialization has turned out to be challenging and it is needed to better understand what drives a user’s decision to adopt ERS. LÄS MER

 4. 4. Idrottsklubben bara ett företag bland de andra? : En kvalitativ studie om applicerbarheten av varumärkesteorier på idrottsklubbar.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Andreas Nordström; [2020]
  Nyckelord :Varumärke; Idrott; Kommersialisering;

  Sammanfattning : This paper aims to enlarge the understanding of branding theory applicability on sports teams. A formal study has been conducted where seven (7) formal leaders of sports teams have been interviewed via telephone interviews about their experiences of the applicability of branding theories on sports teams. LÄS MER

 5. 5. “All a bad b*tch need is money” -en kritisk analys av ambivalensen mellan feminism och kapitalism i musikvideor

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Nathalia Dalmer; Lisa Strålin Åsberg; [2020]
  Nyckelord :diskursanalys; feminism; femvertising; hiphop; kapitalism; kommersialisering; male-gaze; multimodal; kritisk; musikvideo; objektifiering; populärkultur;

  Sammanfattning : This article argues for the ambivalence between the use of feminist discourses in commercial purposes as the music industry and popular culture is driven by capitalist logic. The issue is analyzed with a multimodal discourse analysis. LÄS MER