Sökning: "kommersialisering"

Visar resultat 1 - 5 av 187 uppsatser innehållade ordet kommersialisering.

 1. 1. Hur påverkas idrottsvarumärken av sponsoravtal med spelbolag? : En komparativ studie mellan Linköping HC och Brynäs IF

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Michael Corsini; Charlie Edman; [2019]
  Nyckelord :brand; sponsorship; sports; gambling; Betsson; Bauhaus; Linkoping HC; Brynas IF; SHL; varumärke; sponsring; idrott; spelbolag; Betsson; Bauhaus; Linköping HC; Brynäs IF; SHL;

  Sammanfattning : Today' s Sport organizations faces many challenges; they are to compete not just only on the pitch but also in many other fields. The commercialization of sports has contributed to that these sport organizations has evolved to be more like a regular company rather than just a non-profit sport team. LÄS MER

 2. 2. Räven raskar entreprenören över krisen : - Eller hur affärscoacher främjar unga företags etablering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Markus Skogsmo; Teddy Wickström; [2019]
  Nyckelord :kunskap; kunskapsspridning; mentorskap; inkubator; acceleratorprogram; etablering; kompetens; entreprenörskap; internationalisering; kommersialisering;

  Sammanfattning : För nyuppstartade företag är resurserna ofta små. Brist på kunskap och stöd gör att entreprenörer har många hinder för att lyckas etablera sig. Lyckligtvis finns det stöd från företagsinkubatorer och företagscoacher som har gjort resan förut och sitter på mycket erfarenhet. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of Potential Propulsion Systems for a Commercial Micro Moon Lander

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Konstantinos Papavramidis; [2019]
  Nyckelord :Propulsion; Moon Lander; Trajectory; Space; Commercialization of space; Space 4.0; OHB System; Blue Horizon; ASTRI program; Space exploration; Service-oriented space program;

  Sammanfattning : In the advent of Space 4.0 era with the commercialization and increased accessibility of space, a requirement analysis, trade-off options, development status and critical areas of a propulsion system for a Commercial Micro Moon Lander is carried out. LÄS MER

 4. 4. Delningsekonomi för hållbar stadsutveckling- En studie som undersöker förutsättningarna för lönsam delning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Hanna Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Delningsekonomi; cirkulär ekonomi; stadsplanering; kommersialisering; affärsmodeller; hållbar livsstil; delningsfunktioner; Sege Park; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Society intends to become more sustainable and in the work towards becoming more sustainable, circular models have a contributing role in the transition. Combining sustainable consumption with the sharing economy concept could help to tackle challenges such as: the growing amount of waste and climate change by reducing the extractions of resources and regenerated materials within the economic system. LÄS MER

 5. 5. Ny offentlighet : En fallstudie i hur privata aktörer formar nya offentliga rum

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Hugo Bennhage; [2019]
  Nyckelord :Offentligt rum; Privatisering; Governance; Attraktiv stad; Stadsförnyelse; Urban transformering; Kommersialisering;

  Sammanfattning : Det offentliga rummet pekas ut som allt mer betydelsefull för stadens tillväxt och välstånd vilket har skapat ett intresse av att utveckla och förändra det. Studien problematiserar en ökad fokusering på det offentliga rummet, både bland offentliga och privata aktörer. LÄS MER