Sökning: "ekonomisk teori"

Visar resultat 1 - 5 av 1366 uppsatser innehållade orden ekonomisk teori.

 1. 1. Behålla personal. En kvalitativ fallstudie om hur ett stort svenskt företag arbetar för att minska ersonalomsättning bland tjänstemän.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oliver Örskov Praetorius; Vincent Langhard; [2022-02-16]
  Nyckelord :Personalomsättning; jobbsenioritet; tjänstemän; behålla personal;

  Sammanfattning : Hög personalomsättning bland tjänstemän riskerar att påverka företag negativt i form av höga personalomkostnader som drabbar företag rent ekonomisk med långa utbildningstider, kompetens som dräneras från organisationen och en påverkad företagskultur. Teori och forskning visar att det är flera områden som företagen och dess ledning kan arbeta med för att minska personalomsättningen. LÄS MER

 2. 2. En utvärdering av konkurrensverkets beslut gällande Coops förvärv av Netto Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Johan Chiu Falck; Johnathan Escalante Mattsson; [2022-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie utvärderar Konkurrensverkets (KKV) beslut gällande Coops uppköp av Netto år 2019. Livsmedelsmarknaden är koncentrerad, vilket innebär att det finns risk för förvärvet leder till en hämmande effekt för konkurrensen. LÄS MER

 3. 3. SOM EN SAMHÄLLSHJÄLTE I EN KONTROVERSIELL BRANSCH - En kvalitativ studie om hur socialt ansvarstagande gestaltas för att legitimera en ideell organisation inom en kontroversiell bransch

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elin Ribbing; Rönna Wernbom; [2022-02-10]
  Nyckelord :Legitimitet; diskurs; socialt ansvarstagande; ideell; kontroversiell; Corporate Social Responsibility;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att utifrån ett diskursivt perspektiv analysera hur socialt ansvarstagande kan kommuniceras i syfte att legitimera en ideell organisation som samtidigt tillhör en kontroversiell bransch. Teori: Studiens teoretiska utgångspunkt är van Leeuwens diskursiva strategier och Corporate Social Responsibility. LÄS MER

 4. 4. "Total frihet under ansvar" : Arbetstagarnas upplevelser av gränslöst arbete efter Covid-19

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Casper Cosmo; Emilia Belsing; [2022]
  Nyckelord :Boundless work; flexible work; work-life balance; demand-control-support model; Covid-19; Gränslöst arbete; flexibelt arbete; work-life balance; krav-kontroll-stödmodellen; Covid-19;

  Sammanfattning : Problematisering: Inom IT-konsultbranschen har det uppkommit digitala och flexibla lösningar som har gjort att den traditionella arbetsorganiseringen idag känns gammalmodig. Med Covid-19-pandemin kom restriktioner som ställde krav på arbetsgivare att låta de anställda arbeta hemifrån. LÄS MER

 5. 5. Medlemskap i EMU- flipp eller flopp? : En tidsserieanalys över hur Estlands ekonomiska tillväxt påverkats av anslutningen till EMU

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Matilda Nordell; Ebba Myhrman; [2022]
  Nyckelord :EMU; economic growth; monetary union; time series analysis; Estonia; ARDL; EMU; ekonomisk tillväxt; valutaunion; tidserieanalys; Estland; ARDL;

  Sammanfattning : År 2011 uppfyllde Estland Maastrichtkriterierna, kraven för att ingå i den Europeiska Monetära Unionen (EMU) och kunde därför ansluta sig till valutaunionen. Enligt teori och tidigare forskning förväntas ett lands ekonomiska tillväxt påverkas positivt av ett medlemskap i en valutaunion. LÄS MER