Sökning: "ekonomisk teori"

Visar resultat 1 - 5 av 1298 uppsatser innehållade orden ekonomisk teori.

 1. 1. Riktade statsbidrag & projektifiering: När politik blir till ekonomisk styrning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Johanna Jonsson; [2021-04-27]
  Nyckelord :riktade statsbidrag; statens ekonomiska styrning; projektifiering;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie att generera kunskap och öka förståelsen för vilka effekter statens ekonomiska styrning genom riktade statsbidrag har på kommunerna. De riktade statsbidragen representerar den ekonomiska styrningen och genom att studera hanteringen av riktade statsbidrag från statlig till kommunal nivå avser denna uppsats undersöka huruvida arbetet med de riktade statsbidragen leder till en projektifiering av den offentliga förvaltningen. LÄS MER

 2. 2. Från Teori till Strategi - Hur akademisk forskning översätts till strategisk planering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Robin Uhlman; [2021]
  Nyckelord :polycentrism; urban planning; Sweden; translation of theory; sustainability; Borås; Social Sciences;

  Sammanfattning : Strategic planning is meant to guide for the long-term, which makes it vulnerable to trends in urban planning. If a trend or a theory is not researched for the typology where it will be used, the consequences will be unknown. This makes it important to understand how planners translate academic theories into strategies for local planning. LÄS MER

 3. 3. Svenska företagsstöd under Coronapandemin - fördelar och nackdelar ur ett samhällsekonomiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Simon Estebanez Groth; Gustav Jacobsson; [2021]
  Nyckelord :business support; business subsidies; covid-19; coronavirus pandemic; Business and Economics;

  Sammanfattning : The Corona pandemic began as a health crisis, but it soon also turned into a crisis for the economy. Affecting all layers of society, from individuals to big companies, both nationally and internationally. LÄS MER

 4. 4. Räntelägets påverkan på investeringsnivån

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Felix Bång; [2021]
  Nyckelord :Aggregerade investeringar; Ränta; Penningpolitik; OECD; Paneldata; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vid genomförandet av företagsinvesteringar anses räntan vara en av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till. Eftersom klassisk makroekonomisk teori antar att en ränteökning kommer att leda till en minskad investeringsnivå var det inte konstigt att många höjde på ögonbrynen när den svenska styrräntan höjdes trots att en ekonomisk nedgång tagit sin början. LÄS MER

 5. 5. Att vara eller icke vara en ekonomisk verksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Viktor Fåglund; Nellie Alin; [2020-09-09]
  Nyckelord :Skyddat boende; Ekonomisk verksamhet; Statsstöd; LOU; IOP;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att redogöra för hur olika aktörer argumenterar för skyddat boende som ekonomisk eller icke-ekonomisk verksamhet. Arbetet ska även utifrån analysen försöka skapa en förståelse kring varför tolkningarna av verksamheten kan komma att skilja sig åt. LÄS MER