Sökning: "Donationer"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet Donationer.

 1. 1. Donationer av överskottsmat i livsmedelsbutik - till vilket värde?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Kristensson; Jesper Leverin; [2023-09-25]
  Nyckelord :Donationer; Matsvinn; Överskottsmat; Värdeskapande; Livsmedelsbutiker; Hinder;

  Sammanfattning : 91 000 ton livsmedelsavfall uppstår idag i svenska livsmedelsbutiker varav en stor del fortfarande är ätbar mat som hade kunnat gå till donationer. Samtidigt lever nästan 7% av Sveriges befolkning i ekonomisk utsatthet och har svårt att täcka nödvändiga kostnader såsom mat. LÄS MER

 2. 2. Corporate Involvement in Charitable Engagements : Exploring the Dynamics of Corporate-Charity Collaborators

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Mikaela Jansson; Katarina Ölander Gür; [2023]
  Nyckelord :CSR; corporate-charity collaborations; sustainability reporting; charitable engagements;

  Sammanfattning : In today's business environment, organizations are expected to engage in Corporate Social Responsibility (CSR), which involves balancing their economic success with positive social and environmental impact. Collaborating with charitable organizations can be a way for companies to engage in socially responsible activities and given the increasing focus on CSR, there is a potential for an enhanced interaction between companies and charitable organizations. LÄS MER

 3. 3. The Paradox of Food Waste and Food Insecurity : Exploring Donation and Redistribution of Surplus Food through a Multi-Level Perspective

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Julia Berglund; [2023]
  Nyckelord :Surplus food; food waste; food insecurity; donation; redistribution; systems thinking; multi-level perspective; Överskottsmat; matsvinn; matfattigdom; donation; omfördelning; systemtänk;

  Sammanfattning : Around one million tonne of food is annually wasted in Sweden, of which 100,000 tonne of surplus foodis wasted in the retail sector. Even if redistribution of surplus food is the second most preferable optionto reduce food waste according to the food waste hierarchy, only 5% of surplus food in retail is donated. LÄS MER

 4. 4. Privatpersoners svar på välgörenhetsorganisationers marknadsföring : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jonna Jonsäll; Amanda Östling; [2023]
  Nyckelord :Emotionell marknadsföring; orsaksrelaterad marknadsföring; marknadsföring i välgörenhetsorganisationer.;

  Sammanfattning : Syfte: Att skapa förståelse för hur privatpersoner reagerar på välgörenhetsorganisationers marknadsföringsstrategier. De centrala frågorna är om privatpersoner främst donerar utifrån altruistiska eller egoistiska skäl, samt om emotionell marknadsföring eller orsaksrelaterad marknadsföring leder till flest antal donationer. LÄS MER

 5. 5. Donation of Used Assistive Devices

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Nadja Andersen; Maria Friis; [2022]
  Nyckelord :Developing countries; Donation guidelines; Helping organizations; Prosthetic and orthotic components; Sustainability; Bæredygtighed; Donations vejledninger; Hjælpeorganisationer; Protese og ortose komponenter; Udviklingslande;

  Sammanfattning : The aim of the thesis was to explore the stakeholders’ opinions on and experiences with donation of used assistive devices from high-income countries to developing countries. Which was done by investigating the opinions and experiences of the different stakeholders, with donation of used assistive devices, and by exploring what used assistive devices are appropriate to donate. LÄS MER