Sökning: "Advertising"

Visar resultat 1 - 5 av 2032 uppsatser innehållade ordet Advertising.

 1. 1. Tjejsnuset är det nya! : En kvalitativ studie om hur bilden av vitt snus konstrueras i samspel mellan media och unga vuxna, samt hur vitt snus kodas som manligt respektive kvinnligt.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Elsa Widenström Findell; Silja Jóhannsdóttir; [2024]
  Nyckelord :Vitt snus; genus; reklam; konstruktion;

  Sammanfattning : The study aims to examine the construction of the image of white snus, specifically focusing on the growing trend of female snus use. The analysis will shed light on overall perceptions and attitudes towards white snus, along with its social construction among young adults. LÄS MER

 2. 2. Klassisk musik för en ny publik : Ungdomstilltalande verktyg i konstmusikkonsertreklam

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Róza Tóth; [2024]
  Nyckelord :art music; classical music; young; youth; marketing; commercial; multimedia; Budafok Dohnányi Orchestra; Västerås Sinfonietta; TwoSet Violin; konstmusik; klassisk musik; konsert; ungdomar; marknadsföring; reklam; intermedialitet; Västerås Sinfonietta; Budafoki Dohnányi Zenekar; TwoSet Violin;

  Sammanfattning : Det är allmänt erkänt av forskare att klassisk musik förefaller förlora sin popularitet bland ungdomar, åtminstone i dess traditionella framförandeformer. Emellertid har det visats i undersökningar att vissa förändringar i utformning kan göra konstmusikkonserter mer intressanta för en yngre publik. LÄS MER

 3. 3. “Det blir ju enklare att tänka utanför boxen om du vet vad boxen faktiskt är” : En jämförande intervjustudie mellan svenska och spanska reklambyråers förhållningssätt till reklambranschen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alva Erhardsson; Mariann Bornkessel; [2024]
  Nyckelord :Advertising Agencies; Interview study; Comparative; Barcelona; Gothenburg; Institutional Theory; Global demands; Local demands;

  Sammanfattning : The existing literature extensively covers the demands placed on advertising agencies, yet there is notably less research on how these agencies respond to these demands, especially in a comparative context. In response, this current study aims to investigate how advertising agencies navigate the complex market, where they must adapt to external demands while maintaining their unique identity. LÄS MER

 4. 4. Spelmissbruksbehandling i Sverige : En kvalitativ studie om behandlares upplevelser av att arbeta med spelmissbruk

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Peiman Moradabbasi; Isak Nelson; [2024]
  Nyckelord :Social work; Qualitative research; Gambling problems; Gambling treatment; Socialt arbete; Kvalitativ studie; Spelmissbruk; Spelmissbruksbehandling;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur behandlare inom spelmissbruk beaktar hjälpsökandes behov, upplever verksamhetens behandling och förutsättningar att hjälpa, samt vilka hinder och möjligheter som finns i behandlarens arbete. De teoretiska begrepp som användes i analysen var stigma, handlingsutrymme, behandlingsidealet, samverkan och behandlingstankar. LÄS MER

 5. 5. Att vara äkta eller sälja sig för pengar : Föreställningar om artisters autenticitet i samband med reklamsamarbeten med externa varumärken

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Lina Kerrouchi; Julia Jakobsson; [2024]
  Nyckelord :Authenticity; artists; music; influencer; influencer marketing; advertising; celebrity endorsement; qualitative interviews; focus groups; Autenticitet; artist; musik; influencer; influencer marketing; marknadsföring; kändissamarbeten; kvalitativa intervjuer; fokusgrupper;

  Sammanfattning : For decades authenticity has been of great interest in media and communication research. With this study, we aim to contribute to the research with a new perspective where authenticity is examined in artists who use influencer marketing on social media. LÄS MER