Sökning: "Advertising"

Visar resultat 1 - 5 av 1541 uppsatser innehållade ordet Advertising.

 1. 1. Reklamens bild av semester : Semesterns inflytande på reklamannonser i JönköpingsPosten 1938-1947

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Isac Grusell; [2020]
  Nyckelord :Semester; reklamannonser; semesterlagen 1938; Jönköpings-Posten; 1930- och 1940-tal.;

  Sammanfattning : This thesis is based upon the perspective of the holiday law introduced in 1938. This law gave many Swedes the right to two weeks paid vacation, which previously not all had. LÄS MER

 2. 2. Att ha inkluderande reklam är en självklarhet, eller? : Organisationers förhållningssätt till normkreativ reklam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anna Ehn; Jenny Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Norm creativity; norm creative advertising; brand identity; organizations; marketing; communication; advertising; Normkreativ reklam; normkreativitet; reklam; organisationer; förhållningssätt; kommunikation; marknadsföring; varumärkesidentitet; varumärke;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att skapa en ökad kunskap och förståelse för organisationers förhållningssätt till normkreativ reklam   Metod: En deduktiv studie av kvalitativ karaktär genomfördes genom fem intervjuer med Vattenfall, Synoptik, Sparbanken Rekarne, TUI och Vinter.   Slutsats: Studien visade att organisationers förhållningssätt till normkreativ reklam varierar. LÄS MER

 3. 3. Influencer marketing and its effectiveness on consumers’ attitudes and purchase intention

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Erica Wärme; Louise Olsson; [2020]
  Nyckelord :Influencer marketing; Online advertising; Attitudes; Influencers; Electronic word-of-mouth; Social media; Purchase intention;

  Sammanfattning : Social media is nowadays one of the best ways to reach new potential customers. Social media platforms allow influencers to promote brands and reach even more customers. These new platforms are relatively untested as regards its effectiveness. LÄS MER

 4. 4. The Risks of Shock Advertising for Non-profit Organizations : A qualitative study of the effects of shock advertising on consumer processing and evaluation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Ola Olofsson; Marcus Funke; [2020]
  Nyckelord :Brand Image Incongruity; Shock Advertising; Consumer Processing; Consumer Evaluation; Brand Evaluation;

  Sammanfattning : The use of shock advertising as a means to attract consumers’ attention has been prevalent during the last decade. This is especially true in the case of non-profit organizations, where consumers are more lenient to incongruent and explicit imagery. LÄS MER

 5. 5. Up next: Recommended for you by YouTube : A case study analysis on the implications of YouTube’s advertising-based business model on the US 2016 presidential elections.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anne-Lotte Hoekstra; [2020]
  Nyckelord :persuasive technology; social media theory; advertisement-based business model; game theory; sensationalism.; övertygande teknik; teori för sociala medier; annonsbaserad affärsmodell; spelteori; sensationalism;

  Sammanfattning : The information technology revolution has completely changed the world economy. This industry that has revolutionized many aspects of social life, created an incredible amount of jobs, and generated an enormous amount of wealth, has been growing exponentially fast since the beginning of this century. LÄS MER