Sökning: "smärtlindring"

Visar resultat 1 - 5 av 705 uppsatser innehållade ordet smärtlindring.

 1. 1. Anestesiologers erfarenheter av vård och behandling av patienter med substansbruksproblematik: En intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Felicia Karlsson; [2023-04-20]
  Nyckelord :kvalitativ; multidisciplinärt team; substansbruksproblematik; alternativa behandlingar; smärtlindring; opioider;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användningen av illegala substanser i samhället är ett växande problem. Substanser som opioider och bensodiazepiner används inom den perioperativa vården, vilket kan vara problematiskt för patienter med en tidigare eller nuvarande substansbruksproblematik. LÄS MER

 2. 2. ICKE-FARMAKOLOGISKA OMVÅRDNADSÅTGÄRDER SOM MINSKAR BARNS RÄDSLA OCH SMÄRTA VID NÅLRELATERADE PROCEDURER

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennie Britmer Tillenius; Wret Clarissa; [2023-03-15]
  Nyckelord :Barn; nålrelaterade procedurer; rädsla; smärta; vårdlidande; barncentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nålrelaterade procedurer är mer vanligt förekommande i barndomen än i vuxen ålder. Många barn förknippar nålstick med rädsla och smärta, vilket kan resultera i ett vårdlidande som går att motverka med evidensbaserade farmakologiska och ickefarmakologiska omvårdnadsåtgärder. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att lindra stickrädsla hos barn.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Egeberg; Ellen Hammarstrand; [2023-03-15]
  Nyckelord :Omvårdnadsåtgärder; sjuksköterska; nå procedurer; stickrädsla; rädsla; smärtlindring; barn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nålprocedurer förekommer dagligen inom hälso-och sjukvården och de flesta barn upplever både rädsla och smärta, i samband med nålstick. Vid stickrädsla hos barn kan felaktiga omvårdnadsåtgärder resultera i ett vårdlidande. LÄS MER

 4. 4. OMVÅRDNADSÅTGÄRDER SOM BIDRAR TILL SMÄRTLINDRING PÅ AKUTMOTTAGNINGAR - En strukturerad litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elsa Björklund; Elsa Lindeblom; [2023-03-15]
  Nyckelord :Akutmottagning; Smärtlindring; Smärta; Omvårdnadsåtgärder; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den vanligaste orsaken till att söka vård på akutmottagningar är smärta. Smärta är en subjektiv upplevelse och ett komplext fenomen som kräver behandling för att undvika patientlidande och andra negativa effekter. LÄS MER

 5. 5. Intranasalt fentanyl till barn prehospitalt : En intervjustudie om sjuksköterskors erfarenhet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Cecilia Håkansson; Mikael Österberg; [2023]
  Nyckelord :Prehospital; ambulans; barn; smärta; smärtlindring; sjuksköterskor; intranasalt fentanyl;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn inom ambulanssjukvården är sällan förekommande patienter. Bland de barn som bedöms och behandlas är smärta ett vanligt förekommande symtom. Forskning har visat att smärtlindringen av barn prehospitalt fungerar suboptimalt. Intranasalt fentanyl är en metod för smärtlindring som är både enkel och effektiv. LÄS MER