Sökning: "voice"

Visar resultat 1 - 5 av 1386 uppsatser innehållade ordet voice.

 1. 1. A Design Science Study on Methods of Feedback for In-car Gesture-controlled Infotainment Systems

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Geoffrey Chen; Axel Verner; Daniel Arnqvist; [2019-11-12]
  Nyckelord :Feedback; Usability; Distraction; Auditory; Visual; Infotainment system; Gesture recognition; Gesture controlled; Comparison; Car; Driving; Safety;

  Sammanfattning : Navigating an in-car infotainment system by using gesture-control can be distracting, drivers usually seek for confirmation from the infotainment system by rapidly glancing at the screen and therefore reduce the eyes-on-the-road time, this can be dangerous. This study aims to evaluate whether if by applying both visual and auditory feedback from the infotainment system can reduce the distraction. LÄS MER

 2. 2. Ensamkommande flyktingbarns hälsa - En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Elin Axelsson; Mathilda Jerenius; [2019-10-14]
  Nyckelord :Ensamkommande flyktingbarn; hälsa; människorättsperspektiv; folkhälsoperspektiv; Unaccompanied refugee minors; health; human rights perspective; public health perspective;

  Sammanfattning : Background:The complexity of lone refugee children’ s vulnerability in terms of politicaleconomy, social and mental health phenomena has a big range. Lone refugee children arevulnerable due to the interaction between traumatic events and the separation from lovedones. LÄS MER

 3. 3. New Eyes: searching for an identity in music through voice and text. A psychological and creative journey.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Mathias Aanundsen Hagen; [2019-10-02]
  Nyckelord :identity; creativity; aesthetic; message; psychology; syncretism; saxophone; voice; lyrics; transdisciplinary; honesty; composition;

  Sammanfattning : In this thesis the concept of artistic and personal identity is explored. It sets out to understand an existential crisis and how to resolve it. The thesis draws perspective from psychological theories on creativity and mental development. LÄS MER

 4. 4. Uppvärmning för kroppens och röstens känslouttryck på scen - Ett sökande efter de inre känslorna utanpå

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Johanna Fredriksson; [2019-09-23]
  Nyckelord :Uppvärmning; känslor; emotioner; mimik; ansiktsuttryck; gestik; kroppshållning; position; uttryck; känslouttryck; scenspråk; scenframställning; skådespel; opera; sång; röst; talröst; repetition; musikalitet;

  Sammanfattning : Opera är sceniska och musikaliska uttryck sammanvävda och som operasångare förväntas du kunna förmedla känslor genom din sång och din scenframställning, men hur kan operasångaren hantera dessa, ofta stora känslouttryck, på ett sceniskt tydligt och trovärdigt sätt?I detta arbete skriver jag om den uppvärmning för känslouttryck i kropp och röst som jag skapat inför, och provat under, repetitionsperioden och föreställningsperioden för operan Dido & Aeneas. Uppvärmningen baseras på 8 grundkänslor och 28 sekundära känslor som med hjälp av traditionell och retorisk gestik kopplas ihop med universella ansiktsuttryck. LÄS MER

 5. 5. Not just a kvinnofråga A content analysis of Swedish press portrayals of men & #MeToo

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Elissa Shaw; [2019-08-07]
  Nyckelord :#MeToo; content analysis; media framing; masculinities; gender portrayal;

  Sammanfattning : With its sudden outbreak in October 2017, the anti-harassment movement #MeToo quickly created avast, worldwide impact on social media, in the traditional press as well as in everyday lives. In Swedenespecially, a country with a long history in fighting for gender equality, women in their thousandsshared their stories of sexual harassment and came together both as individuals and as occupationalgroups to raise a collective voice. LÄS MER