Sökning: "schools marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden schools marketing.

 1. 1. Sustainability and waste sorting management in small scale hotels in Sri Lanka : A Minor Field Study in Sri Lanka

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :ALEX SELLÉN STACKEGÅRD; RAGNA IVARSSON; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sri Lanka is a small island located on the tip of India in the Indian Ocean. Following the end of the civil war, Sri Lanka’s tourism numbers have increased drastically. Up until the pandemic, more and more tourists flocked to the island. LÄS MER

 2. 2. Ett gymnasieförbunds webbplats och dess påverkan på gymnasievalet : En studie om användarupplevelser.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Julia Herrström; Saga Polteg; [2022]
  Nyckelord :Interaction Design; Website Design; User Experience; High School Education; School Branding; Generation Z; Qualitative Research; Interaktionsdesign; Webbdesign; Användarupplevelse; Gymnasieutbildning; Skolvarumärke; Generation Z; Kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Digitaliseringen är allmänt utbredd i vårt samhälle vilket innebär att dagens unga människor växer upp i en miljö där tekniska lösningar, såsom webbplatser, är en central del i ungas vardag, vilket ibland även kan påverka livsbeslut. Det svenska skolsystemet styrs idag av marknadsprinciper som innebär att konkurrensen om att rekrytera elever har blivit avgörande för skolornas överlevnad. LÄS MER

 3. 3. Biblioterapi : En kvalitativ studie om tillämpad biblioterapi utanför Sverige

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Rodell Dahlberg; [2021]
  Nyckelord :folkbibliotek; biblioterapi; läsfrämjande; skönlitteratur; utvecklingsbiblioterapi; läsbiblioterapi; interaktiv biblioterapi; klinisk biblioterapi;

  Sammanfattning : Bibliotherapy is a therapeutic method with book reading and dialogues about literature as its primary focus. It is a method that can be used for reading promotion purposes. Bibliotherapy is relatively unexplored in Sweden. The purpose of this thesis is to investigate how bibliotherapy is applied outside Sweden. LÄS MER

 4. 4. Är du reklamblind? : En kvalitativ studie om ungdomars reklamkunnighet och hur det påverkar deras förhållningssätt till marknadsföring på TikTok

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Emmie Nestor; Adelia Pennisi; [2021]
  Nyckelord :Dold marknadsföring; TikTok; strategier; influencer marketing; receptionsforskning; medie- och informationskunnighet;

  Sammanfattning : The social media app TikTok has recently grown enormously worldwide, especially among young people. The purpose of this study is therefore to investigate seven high school students' knowledge regarding advertising literacy between the ages of 17-18, and how it affects their approach to advertising on TikTok. LÄS MER

 5. 5. Marknadsstrategier på skolmarknaden : En kvalitativ studie om marknadsföring i gymnasieskolor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Pietro Chahin; Evin Erdal; [2021]
  Nyckelord :Private high schools; Public high schools; Marketing; Fristående gymnasieskolor; Kommunala gymnasieskolor; Marknadsföring;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med undersökningen är att skapa förståelse för hur gymnasieskolor marknadsför sig i dagens skolmarknad. Teori: Den teoretiska referensramen i denna kandidatuppsats bygger på fem olika och relevanta teorier. LÄS MER