Sökning: "självpresentation"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade ordet självpresentation.

 1. 1. LOOK WHAT YOU MADE ME DO… - Vad influerar influencern? – En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Karin Björklund; Carita Jacobsson; [2021-07-01]
  Nyckelord :Influencer; Influencer Marketing; Instagram; Sharenting; Självpresentation; Integritet; Trans-parasociala relationer; Mediemoral;

  Sammanfattning : Syfte: Studien ämnar undersöka vad som influerar influencers kring vad de publicerari sina sociala medier.Teori: Sharenting, Självpresentation, Integritet, Trans-parasociala relationer,MediemoralMetod: Kvalitativa respondentintervjuerMaterial: Tre influencers som är baserade i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Normer om kvinnan och kvinnokroppen på Instagram : En kvalitativ studie av Bianca Ingrossos och Angelica Blicks självpresentation i bild

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emma Bergström; Moa Eklund Lindgren; [2021]
  Nyckelord :influencer; normer; Instagram; självpresentation; postfeminism;

  Sammanfattning : Syfte och problemformulering: Syftet med studie är att undersöka hur normer om kvinnor och kvinnokroppen (re)konstrueras i kvinnliga influencers självpresentation i bild på Instagram. Studien undersöker detta utifrån fallet Bianca Ingrosso och Angelica Blick. LÄS MER

 3. 3. Influencers framgångssaga : En kvantitativ innehållsanalys om hur svenska modeinfluencers använde sin självpresentation på Instagram under 2019.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Fanny Sundberg Tisell; [2021]
  Nyckelord :Självpresentation; influencers; Instagram; personligt varumärke; Goffman; kvantitativ innehållsanalys.;

  Sammanfattning : In today’s media society and the growth of user-generated content, everyone has the opportunity to create their own content on social media. Instagram influencers are an exciting phenomenon considering that ordinary people have started documented their everyday lives through photographs and gained a large group of followers and started earning money on their content. LÄS MER

 4. 4. Vi ses i Nangijala min kära vän! : En sociologisk analys av sorgens språk

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Jennifer Ebbnell; Louise Hesse; [2021]
  Nyckelord :Minnessidor; efterlevande; avlidna; självrepresentation; sorgrätt;

  Sammanfattning : Denna uppsats berör utvalda minnessidor på Fonus av 40 stycken avlidna män och kvinnor. Syftet är att ta reda på hur sörjande individer via Fonus minnessidor uttrycker sin sorg genom text och bild. Denna studie har genomförts via en kvalitativ metod, med stöd från kvantitativ data. LÄS MER

 5. 5. Är "den perfekta kroppen" ett ideal även hos tränare? : En kvantitativ studie om perfektionistisk självpresentation och kroppsuppfattning hos tränare inom kvinnlig artistisk gymnastik

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Emma Pussinen; [2021]
  Nyckelord :artistisk gymnastik; perfektionism; kroppsuppfattning; tränare; tränarlänkgymnastik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med detta arbete var att skapa en förståelse för perfektionistisk självpresentation samt kroppsuppfattning bland tränare inom kvinnlig artistisk gymnastik (KvAG). Huvudsakligen undersöktes i vilken mån tränare inom KvAG upplevde perfektionistisk självpresentation samt kroppsuppfattning. LÄS MER