Sökning: "självpresentation"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade ordet självpresentation.

 1. 1. “MED KODEN FAMILJ10 FÅR NI 10% RABATT PÅ…” En kvalitativ innehållsanalys av barns involvering i familjevloggares betalda samarbeten på YouTube

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Martina Davitkova; Hanna Eklund; Ella Engberg; [2023-03-10]
  Nyckelord :kommersiell sharenting; familjevloggare; YouTube; influencers; främre regionen; bakre regionen; fasad; intrycksstyrning; självpresentation; barn; utsända uttryck; överförda uttryck;

  Sammanfattning : EXECUTIVE SUMMARY In the early 2000s, the rise of the influencer industry began. An influencer refers to a person with influence and the ability to influence their audience to consume certain products or perform a specific action. LÄS MER

 2. 2. Idealbilden av livet online : En kvalitativ studie om normer och självpresentation på Instagram

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ebba Ehlin; Oskar Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Instagram; social media; norms; self-presentation; networks; social capital;

  Sammanfattning : The digitalization of today’s society has developed rapidly. The internet has become a given and the popularity of social media is ever growing. One of them being Instagram, with a vast userbase who can publish and share images and videos with each other. LÄS MER

 3. 3. En kommun bland andra? : En fallstudie av Skellefteå kommuns självpresentation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :August Brommare Magnefors; [2023]
  Nyckelord :Skellefteå kommun; platsmarknadsföring; platsvarumärke; varumärke; organisatorisk legitimitet; isomorfi; anseendehantering; marknadsföringskultur; diskursteori; hållbarhet; tillväxt;

  Sammanfattning : Title: A municipality among others? A case study of Skellefteå kommuns selfpresentation This essay is a case study aimed to explore how a Swedish municipality portrait itself in its external communication. Increased competition due to bigger autonomy have made it more important for Swedish municipalities to appear attractive in relation to businesses, investors and potential immigrants. LÄS MER

 4. 4. Livräddande kommunikation : En multimodal analys av relationsbyggande på Sjöräddningssällskapets Instagram.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Cecilia Jönsson; [2023]
  Nyckelord :Svenska Sjöräddningssällskapet; systemisk-funktionell lingvistik; multimodal; diskursanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur Sjöräddningssällskapet använder Instagram i relationsbyggande syfte. Inläggens bilder och respektive bildtext analyseras med grund i den systemisk-funktionella lingvistikens interpersonella metafunktion (Holmberg & Karlsson 2019, Björkvall 2019) och uppsatsen utgår från ett kritiskt diskursperspektiv (Fairclough, 1995). LÄS MER

 5. 5. Hybridarbetarens förhållningssätt till sitt arbete : En kvalitativ intervjustudie om hybridarbetets påverkan på arbetstagaren

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Erik Ekholm; Isabella Råhlén; [2023]
  Nyckelord :Hybridarbete; gränsdragning; balans; scenmiljö; personlig fasad; interaktion; självpresentation.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Hybridarbete är ett relativt nytt begrepp som introducerades under Covid-19 pandemin.Begreppet innebär att arbeta både på kontoret och på distans och antalet människor somomfattas av arbetsformen i Sverige har ökat. Eftersom det är ett nytt fenomen finns en begränsadforskning på området. LÄS MER