Sökning: "självpresentation"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade ordet självpresentation.

 1. 1. Normer om kvinnan och kvinnokroppen på Instagram : En kvalitativ studie av Bianca Ingrossos och Angelica Blicks självpresentation i bild

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emma Bergström; Moa Eklund Lindgren; [2021]
  Nyckelord :influencer; normer; Instagram; självpresentation; postfeminism;

  Sammanfattning : Syfte och problemformulering: Syftet med studie är att undersöka hur normer om kvinnor och kvinnokroppen (re)konstrueras i kvinnliga influencers självpresentation i bild på Instagram. Studien undersöker detta utifrån fallet Bianca Ingrosso och Angelica Blick. LÄS MER

 2. 2. Vi ses i Nangijala min kära vän! : En sociologisk analys av sorgens språk

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Jennifer Ebbnell; Louise Hesse; [2021]
  Nyckelord :Minnessidor; efterlevande; avlidna; självrepresentation; sorgrätt;

  Sammanfattning : Denna uppsats berör utvalda minnessidor på Fonus av 40 stycken avlidna män och kvinnor. Syftet är att ta reda på hur sörjande individer via Fonus minnessidor uttrycker sin sorg genom text och bild. Denna studie har genomförts via en kvalitativ metod, med stöd från kvantitativ data. LÄS MER

 3. 3. Är "den perfekta kroppen" ett ideal även hos tränare? : En kvantitativ studie om perfektionistisk självpresentation och kroppsuppfattning hos tränare inom kvinnlig artistisk gymnastik

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Emma Pussinen; [2021]
  Nyckelord :artistisk gymnastik; perfektionism; kroppsuppfattning; tränare; tränarlänkgymnastik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med detta arbete var att skapa en förståelse för perfektionistisk självpresentation samt kroppsuppfattning bland tränare inom kvinnlig artistisk gymnastik (KvAG). Huvudsakligen undersöktes i vilken mån tränare inom KvAG upplevde perfektionistisk självpresentation samt kroppsuppfattning. LÄS MER

 4. 4. Att bygga sig ett varumärke på sociala medier – för vems skull? : En kvalitativ intervjustudie om journalisters varumärkesbyggande i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Clara Skjönberg Zahui; Gustav Schön; [2021]
  Nyckelord :Journalistik; personligt varumärkesbyggande; självpresentation; sociala medier; yrkesideal;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi undersökt hur 8 svenska journalister och 4 chefer vid svenska medieföretag (”arbetsgivare” hädanefter) resonerar kring journalisters aktivitet och varumärkesbyggande på sociala medier, vilka motiv journalister har för att profilera sig i sociala medier och hur journalisterna och arbetsgivarna ser på journalisters aktivitet på sociala medier utifrån journalistiska yrkesideal och normer. Detta har undersökts genom kvalitativa intervjuer som sedan har analyserats utifrån teorier om varumärkesbyggande, personligt varumärke och självpresentation samt tidigare forskning om journalisters yrkesideal och användning av sociala medier. LÄS MER

 5. 5. "Alla är superglada, har skitkul och är dösnygga" : En kvalitativ intervjustudie om unga kvinnors upplevelser av sin sociala medieanvändning och sin framställning online.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Frida Olofsson; Matilda Almquist; [2021]
  Nyckelord :Social media; self-presentation; body image; sexual self-presentation; likes; social comparison; qualitative method; thematic analysis.; Sociala medier; framställning; kroppsuppfattning; sexuell-självpresentation; likes; social jämförelse; kvalitativ metod; tematisk analys.;

  Sammanfattning : In 2020, 89% of Internet users in Sweden used social media and young women reported the highest frequency of use. Through a qualitative approach, the aim was to gain an understanding of young women's experiences of their social media use and online self-presentation. The participants were women between the ages of 18-23 years. LÄS MER