Sökning: "bakre regionen"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden bakre regionen.

 1. 1. “MED KODEN FAMILJ10 FÅR NI 10% RABATT PÅ…” En kvalitativ innehållsanalys av barns involvering i familjevloggares betalda samarbeten på YouTube

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Martina Davitkova; Hanna Eklund; Ella Engberg; [2023-03-10]
  Nyckelord :kommersiell sharenting; familjevloggare; YouTube; influencers; främre regionen; bakre regionen; fasad; intrycksstyrning; självpresentation; barn; utsända uttryck; överförda uttryck;

  Sammanfattning : EXECUTIVE SUMMARY In the early 2000s, the rise of the influencer industry began. An influencer refers to a person with influence and the ability to influence their audience to consume certain products or perform a specific action. LÄS MER

 2. 2. ” ... jag känner att jag ger, jag ger verkligen mitt allt, men det känns ibland att det inte är, det räcker inte”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Jenny Johansen; [2022]
  Nyckelord :Gymnasielärare; Främre och Bakre region; Signifikanta andra; Depressiv skuldkänsla; Emotionellt arbete; Emotion management; Deep acting; Arbete kontra privatliv; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden, thousands of people work as high school teachers and of these, 7% left the profession in 2019. One reason is stress. Previous research shows that teachers are 50% more likely to suffer from stress-related fatigue compared to other occupational groups and one reason for this is a lack of balance between work and private life. LÄS MER

 3. 3. Undersköterskan inom sjukvården - glad, empatisk och stressad : En kvalitativ studie om undersköterskans livsvärld

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Heidi Mertala; [2022]
  Nyckelord :Assistant nurse; organizational and social work environment; healthcare; hospital; Undersköterska; organisatorisk och social arbetsmiljö; sjukvård; sjukhus;

  Sammanfattning : Studien behandlar upplevelser och erfarenheter av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för undersköterskor arbetandes på sjukhus, samt hur undersköterskorna erfar interaktionen med patienter, anhöriga och andra yrkeskategorier. Detta ställts i kontrast till hur undersköterskeyrket presenteras utåt, via bilder och utbildning. LÄS MER

 4. 4. ‘’Det var ju en bra stund som jag inte kände mig som en student’’ : En kvalitativ studie om studenters upplevelser av distansundervisning i samband med Covid-19

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Zahra Farag; [2021]
  Nyckelord :Distansundervisning; Covid-19; interaktion; maktrelationer; konsekvenser; kvalitativ forskning; universitetsstudenter;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka studenters upplevelser av övergången från campusbaserad undervisning till distansundervisning i samband med Covid-19. Studien är avgränsad till universitetsstudenter och tre frågeställningar formulerades: Hur upplever studenterna interaktionen med andra studenter och lärare i distansundervisningen och i relation till tidigare campusbaserad undervisning? och Hur beskriver studenterna att maktrelationer med andra studenter och lärare skiljer sig i distansundervisning från campusbaserad undervisning? samt Vilka sociala konsekvenser tillkommer med distansundervisning i samband med pandemin? För att besvara studiens frågeställningar har insamling av empirin skett genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer via programmet Zoom. LÄS MER

 5. 5. Personliga politiker eller professionella privatpersoner?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Hanna Cronsell; Johanna Markås; [2019]
  Nyckelord :Political communication; self-representation; frontstage; backstage; personalisation; social media; Instagram; politisk kommunikation; självrepresentation; främre region; bakre region; personifiering; sociala medier.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar att undersöka hur svenska partiledare använder sin Instagram-plattform för självrepresentativa ändamål. Här illustreras hur partiledare kombinerar personliga och professionella taktiker för att skapa bilden av en komplett ledare. LÄS MER