Sökning: "Emotionellt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 372 uppsatser innehållade orden Emotionellt arbete.

 1. 1. Barnhälsovårdssköterskors erfarenheter av emotionellt amningsstöd

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Lina Thinggaard; Josefin Brettmar; [2022]
  Nyckelord :Barnhälsovårdssköterska; barnhälsovård; amning; emotionellt amningsstöd; fokusgrupp; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots hälsofördelar hos både mamma och barn sjunker amningsfrekvensen. Tidigare forskning har visat att trots intentionen var att helamma, så minskade amningen eller avslutades helt innan barnets sexmånadersdag p g a att föräldrar saknar stöd från barnhälsovården och att det emotionella amningsstödet ansetts otillräckligt. LÄS MER

 2. 2. Professionella i den privata sfären : En kvalitativ studie om emotioner och emotionella reglers roll vid hembesök i team

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Stina Olsson; Wilhem Åström Göransson; [2022]
  Nyckelord :Home visits; emotions; emotional work; emotional labour; feeling rules; role; Hembesök; emotioner; emotionellt arbete; emotionellt lönearbete; känsloregler; roll;

  Sammanfattning : In Sweden, new parents are always offered a visit from a child health care nurse. Usually the home visit takes place with only the child health care nurse. In a smaller municipality in Sweden, a decision has been made that home visits should take place in teams. LÄS MER

 3. 3. Färgassociationer i en tredimensionell spelmiljö : En undersökning om hur olika färgsättningar av en spemiljö uppfattas emotionellt av spelare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Iris Casado; Sassa Sjöberg Lang; [2022]
  Nyckelord :Färgteori; färgpaletter; färgassociationer; spelmiljöer; dataspel;

  Sammanfattning : Har färg en påverkan på känslor och är färgsättning viktig när det gäller hur spelmiljöer upplevs? Kan färgval i spel bidra till att fel stämning förmedlas, vilket i sin tur kan leda till en sämre spelupplevelse? Det här arbetet vill skapa en bättre förståelse kring hur färger kan användas i spel för att förbättra spelupplevelse. Arbetet utgick från fyra hypoteser som kopplades till en artefakt, vilket består av två spelmiljöer, inomhus- och utomhusmiljö, som kombinerar 3D- och 2D-grafik. LÄS MER

 4. 4. Mobbning på arbetsplatsen : En kvalitativ studie om hur mobbning på arbetsplatsen kan ta sig uttryck och hur den utsatte individen upplevt detta

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Clara Bäcklund; Caroline Mirzakhanian Tonojan; [2022]
  Nyckelord :Bullying; workplace; victimization; health issues; work environment; group behavior;

  Sammanfattning : Bullying and abusive discrimination in the workplace is a social global phenomenon that can lead to several consequences for those who are exposed. The purpose of this study is to investigate and increase our understanding of bullying in the workplace. LÄS MER

 5. 5. Digitala kommunikatörer - kommersialisering av livsvärlden och det emotionella arbetet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Elsa Svedin; Tea Juteström; [2022]
  Nyckelord :strategic communication; emotional labour; social media; organizational culture; corporate colonization; stress; digital communication; lifeworld; Social Sciences;

  Sammanfattning : This qualitative interview study aims to investigate how working with social media affects communication practitioners’ work situations. Moreover, it explores strategies for facilitating a communicative mission that may be perceived as stressful for the individual. LÄS MER