ATT TJÄNA PENGAR ÅT MAMMA - En kvalitativ intervjustudie om uppfattningen kring barns medverkan i influencers betalda samarbeten

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur mediekonsumenter uppfattar inlägg på det sociala mediet Instagram där barn medverkar i betalda samarbeten, publicerade av sina föräldrar med olika företag. Teori: Parasociala Relationer, Sharenting, Extended Self Metod: Kvalitativ Intervjustudie Material: Två fokusgrupper uppdelat efter kön. Sju respondenter mellan 24 - 60 år, fyra kvinnor och tre män. Alla mer eller mindre aktiva på sociala medier. Resultat: Vi kan se att det finns en negativ uppfattning kring barns medverkan i betalda samarbeten på sociala medier. Detta utifrån de relationer och tidigare erfarenheter som mediekonsumenten besitter. Mediekonsumenten är också benägen att sympatisera med att influencers inte alltid kan undvika att barnen inkluderas, eftersom barnet är en stor del av influencerförälderns identitet. Vidare visar våra resultat att mediekonsumenter uppfattar legitimiteten i inläggen där barn medverkar olika beroende på om barnet kunde dra nytta av arbetet hen gjort eller inte. Om barnet själv kan ge samtycke bidrog också till uppfattningen av legitimitet. De uppfattade också att influencers försöker legitimera barnens inkludering i deras betalda samarbeten, detta för att försöka underhålla den relation de byggt till sina följare. Även om de uppfattade försöket till maskering från influencern, legitimerades den inte av mediekonsumenten

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)