Sökning: "Micro-microcelebrity"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Micro-microcelebrity.

  1. 1. ATT TJÄNA PENGAR ÅT MAMMA - En kvalitativ intervjustudie om uppfattningen kring barns medverkan i influencers betalda samarbeten

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Matilda Hellkvist; Moa Kristensson; [2022-02-24]
    Nyckelord :Barnarbete; Parasociala Relationer; Sharenting; Samtycke; Integritet; Mediemoral; Influencer; Barn; Micro-microcelebrity; Instagram;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur mediekonsumenter uppfattar inlägg på det sociala mediet Instagram där barn medverkar i betalda samarbeten, publicerade av sina föräldrar med olika företag. Teori: Parasociala Relationer, Sharenting, Extended Self Metod: Kvalitativ Intervjustudie Material: Två fokusgrupper uppdelat efter kön. LÄS MER