Sökning: "management"

Visar resultat 1 - 5 av 39623 uppsatser innehållade ordet management.

 1. 1. Creating the world's most sustainable and attractive travel destination. A content analysis of sustainable place brand identities in Southern Sweden

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Douglas Berglund; Katherine Driscoll; [2023-11-22]
  Nyckelord :place brand identity; place branding; sustainability; content analysis;

  Sammanfattning : This study examines how the place brand identities of seven Destination Management Organisations (DMOs) in southern Sweden guide their sustainable tourism communication. With the importance of sustainability becoming clear, interest in sustainable place branding is growing rapidly in scholarly and professional contexts. LÄS MER

 2. 2. När karta och terräng inte stämmer överens. Strategier som legitimerade psykoterapeuter använder för att ta sig fram i en New Public Management-styrd verksamhet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maria Rexmo; [2023-11-17]
  Nyckelord :NPM; strategier; legitimerad psykoterapeut; kreativitet;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie som syftar till att undersöka legitimerad psykoterapeuters upplevelse av New Public Management (NPM) som styrform inom Västra Götalands Regionen (VGR). Svårigheterna att få NPM och människovårdande verksamheter att samspela har flitigt debatterats i media, på sociala forum och mellan professionella. LÄS MER

 3. 3. The Creation of Sustainable Infrastructure: A qualitative study of internal stakeholders cooperation and understanding of sustainable infrastructure on an operational level in the case of project Västlänken.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Ebba Westermark; [2023-11-08]
  Nyckelord :Sustainable infrastructure; CSR; legitimacy theory; TBL; Västlänken; Gothenburg; cooperation;

  Sammanfattning : This qualitative case study has been compiled by semi-structured interviews with management of internal stakeholders (Trafikverket, Västtrafik, NCC) at project Västlänken about their understanding and perception of how to create sustainable infrastructure and collaborate with one and other. The thesis begins with a background on the CSR (corporate social sustainability) directive and the SDG 9 (sustainable development goal), followed by an overview of the project Västlänken. LÄS MER

 4. 4. RÄTTSFALL OCH ANTIKVARISK PRAXIS VID HANTERING AV DET KYRKLIGA KULTURARVET En redogörelse om tillämpningen av Kulturmiljölagens fjärde kapitel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Johanna Grönlund; [2023-11-07]
  Nyckelord :rättsfall; kyrkor; inredning; kulturmiljölagen; interiör;

  Sammanfattning : This thesis aims to explain the contentions and outcomes of legal cases that aspire to changes within a church. Moreover, how these can affect the heritage management of churches. To achieve this, the work is based on a study of several legal cases, literature, and interviews. LÄS MER

 5. 5. FÖRVALTNING AV KULTURHISTORISK MILJÖ UNDER TRE PERIODER En fallstudie av Tjolöholms Slott

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Ellinor Hellborg; [2023-11-07]
  Nyckelord :Cultural heritage; tourism; development; management;

  Sammanfattning : This study focuses on Tjolöholm Castle, which was built at the turn of the 20th century in Sweden, a time marked by innovation and significant changes in social interaction. The purpose of the study is to examine the management of the property during three different periods of significant change, in order to understand how its function and value are prioritized. LÄS MER