Sökning: "ämnesdidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 260 uppsatser innehållade ordet ämnesdidaktik.

 1. 1. Förskollärares arbete med barn som har koncentrationssvårigheter

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Linda Kokkonen; [2019]
  Nyckelord :delaktighet; exkludering; förskollärare; inkludering; koncentrationssvårigheter;

  Sammanfattning : Studien undersökte förskollärares beskrivningar av hur de arbetar med barn som har koncentrationssvårigheter och på vilket sätt förskollärare skapar delaktighet för barn i de vardagliga aktiviteterna. För att kunna besvara syfte och frågeställningar användes en kvalitativ metod i form av intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Den inbyggda pedagogiken i Anonyma Alkoholisters sociala praktik

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Tord Svensson; [2019]
  Nyckelord :Alcoholics Anonymous communities of practice; Anonyma alkoholister pedagogik;

  Sammanfattning : The integrated pedagogy in Alcoholics Anonymous as a community of practice In this paper I have studied the integrated pedagogy in Alcoholics Anonymous using Wenger’s theoretical model of communities of practice and from a point of view of situated learning. Focus has been on recovery from alcohol addiction as a process of social identity change where learning is seen as an appropriation of artefacts by an interaction between participation and reification which leads to a higher level of competence and a change in identity. LÄS MER

 3. 3. Disposition eller röd tråd? : En praktiknära studie av svensklärares bruk av ämnesspecifik terminologi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Per Edlund; [2019]
  Nyckelord :klassifikation; gymnasieelever; svenska; svensklärare; terminologi; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Ett mått på hur väl ett skolämne definierar sig i förhållande till de övriga är klassifikation. Den ämnesdidaktiska forskningen tyder på att svenskämnet, bland annat genom en låg tillämpning av ämnesspecifik terminologi, kännetecknas av en svag klassifikation. LÄS MER

 4. 4. Naturvetenskapsundervisning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kholod Ahmad; Muna Ziki Abedlami; [2019]
  Nyckelord :Förskola; naturvetenskapsundervisning; Ämnesdidaktik; Förskollärare;

  Sammanfattning : Vi har valt att skriva om naturvetenskap i förskolan. Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare arbetar med naturvetenskap i förskolan ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Dessutom är syftet att undersöka vilken betydelse det pedagogiska materialet har i den naturvetenskapliga undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Varför har vi läsläxa?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Emma Berbäck; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra vad ett urval av lärare i årskurserna 1–3 anser vara avsikten med att ge eleverna läsläxa, samt att ta reda på om dessa lärares elever är medvetna om lärarnas avsikter. Denna kunskap kan bidra till att öka medvetenheten om syftet med läsläxa både hos lärare och elever och på så sätt göra läsläxan mer meningsfull för dem. LÄS MER