Sökning: "politiska partier"

Visar resultat 1 - 5 av 302 uppsatser innehållade orden politiska partier.

 1. 1. NARRATIVET OM EU I DEN SVENSKA PARTIPOLITIKEN - Hur svenska politiska partier uttrycker sig om EU

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anthony Oram; [2021-04-15]
  Nyckelord :EU; partier; euroskepticism; eurofilism; Sverigedemokraterna; Liberalerna; Vänsterpartiet; narrativ; berättelse; aktör; ondska och godhet; protagonist och antagonist;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to research how Swedish political parties (the Liberals, the LeftParty and the Sweden Democrats) express themselves towards the European Union betweenthe years 2014-2019 through a narrative perspective. Did these political parties expressEurosceptic or Europhilic sympathies are what these political parties deem as good and evilthrough an EU perspective and how the EU's role changed during this period. LÄS MER

 2. 2. KÖNSIDEOLOGI OCH KÖNSSKILLNADEN HOS HÖGERRADIKALA PARTIER En statistisk undersökning om partipositionering och väljarstöd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Acke Holmberg; [2021-02-25]
  Nyckelord :Statsvetenskap; Statistik; EES; Väljare; Väljarbeteende; Röstningsbeteende; Röstningsmönster; Politiska preferenser; Attityder; Partiposition; Populism; Högerpopulism; Nationalism; Högerradikal; Högerradikala partier; Könsskillnad; Feminism; Könsideologi;

  Sammanfattning : In this bachelor's thesis I explore the effect of radical right populist parties’ (RRP) gender ideology on the European gender gap in RRP voting, with a focus on the RRPs potential electorate of individuals with strong anti-immigrational attitudes. The main method used is linear regression analysis with interaction effects of said party positions, testing both propensity to vote and real vote as dependent variables, with data from European Election Study (EES) 2019. LÄS MER

 3. 3. Problematiska individer eller ett problematiskt system? : En analys av politiska partiers framställningar av problem kring psykisk ohälsa, vård och stödinsatser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Norman Dömstedt; [2021]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; psykiatrisk vård; politiska partier; framställningar; brister; problem.;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa orsakar ofta ett stort lidande för både drabbade individer och deras närstående. Hur politiker sätter ramar och fördelar resurser påverkar i hög grad hur vård, behandling och stödinsatser fungerar i praktiken. LÄS MER

 4. 4. Organisationsstruktur och valframgång hos lokala partier. En jämförande intervjustudie av fem svenska kommunpartier

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olle Andersson; Adam Karlsson; [2021]
  Nyckelord :politiska partier; kommuner; lokala partier; interndemokrati; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Antalet lokala partier i svenska kommuner har ökat under flera decennier, något som tidigare forskning presenterat flera förklaringar till. Denna studie fokuserar på lokala partiers organisationsstruktur och undersöker genom intervjuer med centrala partiföreträdare hur denna organisationsstruktur kan skilja sig åt mellan lokala partier som har lyckats respektive misslyckats med att upprätthålla ett högt väljarstöd över flera mandatperioder. LÄS MER

 5. 5. Hur agerar politiska partier? : En jämförelsestudie av Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiets ståndpunkt kring konfessionella skolor

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Patrick Vuvu; [2021]
  Nyckelord :Konfessionella skolor; Kristdemokraterna; Liberalerna; Centerpartiet; Policy; Office or Votes; Ny-institutionell;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to understand how political parties behave and why they take the positions and make the decisions that they regarding a certain policy. The study examines three Swedish political parties, the Christian Democrats, the Liberals and the Centre party position or views on parochial schools (religious private schools). LÄS MER