Sökning: "moralpanik"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet moralpanik.

 1. 1. MMA, den förbjudna frukten – En kvantitativ studie om hur svensk nyhetsmedia gestaltar MMA

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Filip Bringsén; [2020]
  Nyckelord :MMA; UFC; våld; moralpanik; nyhetsmedier; gestaltning; fighting; violence; moral panic; news media; framing;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur MMA framställs i svensk nyhetsmedia eftersom det historiskt sätt har varit en väldigt omtalad sport och nyhetsmedier tenderar att framställa den väldigt våldsamt, vilket tidigare forskning visar. Studien applicerar två teoretiska perspektiv för att undersöka detta, gestaltningsteorin och moralpanik. LÄS MER

 2. 2. Ungdomsbrottslighet, en allvarlig fara? : En diskursanalys av hur unga lagöverträdare framställs i svensk nyhetsmedia

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Sara Holmer; Niclas Öberg; [2020]
  Nyckelord :Youth crime; Criminal youth; Juvenile delinquency; Moral panic; Subculture theory; Critical discourse analysis; Ungdomsbrottslighet; Unga lagöverträdare; Unga brottslingar; Moralpanik; Subkulturteori; Kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Ungdomsbrottsligheten i Sverige är ett stort problem enligt svensk nyhetsmedia, och vi möts av nyhetsrapportering om att våldsbrott bland unga blir allt vanligare och att det sker att oftare. Narkotikamissbruk, vandalisering, misshandel och organiserad brottslighet är skenande hos unga lagöverträdare. LÄS MER

 3. 3. "Vi är gatans journalister" : En kvalitativ textanalys av svensk dags- och kvällspress representation av hiphopkultur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hannes Dragstedt; Semah Fattah; [2020]
  Nyckelord :Hiphop; populärkultur; ungdomskultur; moralpanik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka hur hiphopkulturen representeras i svensk dags- och kvällspress. Detta med hjälp av frågeställningarna: Vilka ramverk används av svensk dags- och kvällspress för att beskriva hiphopkulturen? och Vilket narrativ skapar dessa ramverk, och vad betyder det för svensk dags- och kvällspress representation av hiphopkulturen? Metod och material: Studiens metod och material grundar sig i framing- och narrativanalys av 30 stycken artiklar publicerade i Expressen och Svenska Dagbladet. LÄS MER

 4. 4. S.W.A.- Swedes With Attitudes : En receptionsanalys av uttryckta attityder gentemot svensk gangsterrapp.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Rami Raghid; Vilmer Franzino; [2020]
  Nyckelord :Moralpanik; Encoding Decoding; tredjepersonseffekten; svensk gangsterrapp; svenska massmedier; diskussionsforum; receptionsanalys; netnografi;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studien syftar till att bidra med en fördjupad förståelse samt en ökad kunskap om attityderna gentemot svensk gangsterrapp. Utifrån syftet och vad uppsatsen vill uppnå författades fyra forskarfrågor: ”Vilka attityder till svensk gangsterrapp uttrycks i svenska massmedier?”, ”Hur kan attityderna gentemot gangsterrapp i svenska massmedier förstås utifrån moralpanik och tredjepersonseffekten?”, ”Vilka attityder till svensk gangsterrapp uttrycks i diskussionsforum?”, ”Hur kan attityderna förstås utifrån teorin om encoding/decoding samt tredjepersonseffekten?”. LÄS MER

 5. 5. ”DRIVE BY-SKJUTNINGAR MED KALASJNIKOVS OCH GRANATER - EN TIDSFRÅGA"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Agnes Andersson; Emma Tegel; Emilia Gräntz; [2019]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; massmedia; medieeffekter; moralpanik; stämpling;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att genomföra en kritisk diskursanalys av 25 stycken tidningsartiklar för att studera hur skjutningarna i Malmö under år 2018 porträtterats i massmedia. Av centralt intresse är den mediala retoriken i diskurserna mot bakgrund av risker med medieeffekter kopplade till stämpling och moralpanik. LÄS MER