Sökning: "teknikundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade ordet teknikundervisning.

 1. 1. Tekniklärares uppfattningar om programmering i teknik på grundskolans högstadium : En fenomenografisk studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Siran Vahabzadeh; [2020]
  Nyckelord :Technology teacher; technology education; technology teaching; programming; tcomputational thinking; teachers perceptions; secondary school; phenomenography; tekniklärare; teknikdidaktik; teknikundervisning; programmering; datalogiskt tänkande; lärares uppfattningar; grundskola; fenomenografi;

  Sammanfattning : Den 1 juli 2018 trädde en rad förändringar i kraft i den svenska skolans läroplaner och kursplaner. Det är bland annat skrivningar om programmering i kursplanerna i teknik och matematik i grundskolan. Det här examensarbetet undersöker lärares uppfattningar kring införandet av programmering i teknikämnet på grundskolans högstadium. LÄS MER

 2. 2. Att få teknikperspektiv : En fenomenologisk studie om lärarutbildares och studenters upplevelser av teknikundervisningen i förskollärarutbildningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sofie Andersson; Isabelle Bolzanello; [2020]
  Nyckelord :Fenomenologi; förskollärarstudenter; förskollärarutbildning; lärarutbildare; teknikdidaktik; teknikundervisning;

  Sammanfattning : Studien har undersökt lärarutbildares och studenters upplevelser av teknikämnet i förskollärarutbildningen. I teknikämnet återfinns många perspektiv som relaterar till mänskligt skapande för att uppnå särskilda ändamål. Det innefattar såväl tekniska system och digitala lösningar som vardagliga föremål. LÄS MER

 3. 3. Gymnasielärares planering av teknikundervisning med stöd av erfarenhet och beprövad erfarenhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Al-Dawod Mohammed; [2020]
  Nyckelord :Beprövad erfarenhet; Didaktik; Formativ bedömning; Kollegialt lärande; Planering; Summativ bedömning; Teknikdidaktik; Vetenskaplig grund;

  Sammanfattning : Med min tidigare erfarenhet som civilingenjör i maskinteknik och högskolelärare, har jag i min undervisning märkt av hur viktigt det är att man lär sig av sin tidigare arbetslivserfarenhet och tar tag i problemen som kan uppstå. Det är viktigt för att eleverna ska lära sig, men även för att jag som lärare, ska kunna utvecklas i min undervisning. LÄS MER

 4. 4. Hur undervisningen i kursen teknik 1 skiljer sig mellan svenska gymnasieskolor : En kvantitativ studie om ämnesupplägg i kursen teknik 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anders Sved; [2020]
  Nyckelord :Teknikundervisning; teknikämnet; tekniklärare; kursplanering; teknik 1; gymnasiet; genus; faktorer; ramfaktorer;

  Sammanfattning : I denna kvantitativa studie med 26 responderande gymnasielärare har faktorers påverkan på innehållet i kursen teknik 1 undersökts. Lärarna har deltagit i en websurvey samt delat sina övergripande planeringar för kursen teknik 1. LÄS MER

 5. 5. Svenska lärares syn på teknikämnet : Attityder inom teknikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Lovisa Stjerna; [2020]
  Nyckelord :technology subject attitudes; self-ability; subject knowledge about technology; technology teaching; tutoring; teknikämnesattityder; självförmåga; teknikundervisning; undervisningstid; teknikämneskunskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER