Sökning: "tekniklärare"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet tekniklärare.

 1. 1. Digitala verktyg i undervisning : En kvalitativ studie om hur pedagogerna använder sig avdigitala verktyg för att främja olika dimensioner avkunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Codruta Damian; [2022]
  Nyckelord :Digitala verktyg; EUMO; tekniklärare; teknikundervisning; TPACK;

  Sammanfattning : Digitaliseringen får allt större plats i samhället och i skolan och den finns i våra fickorkonstant. Tekniken som kommer med de digitala verktygen är oändlig och detta har ett stortinflytande hos pedagogerna såväl som hos eleverna. LÄS MER

 2. 2. Bedömning i teknik, syns den? : En kvalitativ studie om tekniklärares bedömningspraktik på mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Karin Danielsson; Ebba Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Teknikundervisning; Bedömning; E-portfolio; von Wrights determinanter;

  Sammanfattning : Föreliggande studie handlar om hur bedömning synliggörs i teknikundervisningen. För att undersöka detta lyftes frågor om hur läroplanen används, vilken typ av undervisning som bedrivs och olika former av dokumentationsverktyg. LÄS MER

 3. 3. Rektorers perspektiv på lärares utmaningar med att undervisa om programmering i teknikämnet åk 4–6 : En studie utifrån implementeringsteorin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Malin Lager; Matilda Störby; Saga Ahnstedt; [2022]
  Nyckelord :Programming; curriculum; technology teacher; challenges; principals; Programmering; läroplan; tekniklärare; utmaningar; rektorer;

  Sammanfattning : Programmering implementerades formellt i juli 2018 i den svenska läroplanen och krävde att alla tekniklärare i grundskolan integrerade programmering i sin undervisning. Den här uppsatsen bygger på en enkätundersökning där totalt 91 rektorer i Sydsverige har medverkat för att få fram deras perspektiv på utmaningar med den nya reformen. LÄS MER

 4. 4. Lärares utmaningar med att undervisa om programmering i teknikämnet för årskurs 4–6 : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Malin Lager; Matilda Störby; Saga Ahnstedt; [2022]
  Nyckelord :Programming; curriculum; challenges; technology teacher; Programmering; läroplan; utmaningar; tekniklärare;

  Sammanfattning : Programmering implementerades formellt i juli 2018 i den svenska läroplanen. Litteraturöversikten som beskrivs i denna artikel undersöker vilka utmaningar tekniklärare upplever med den nya reformen. Under databearbetningen identifierades flera utmaningar. Ett av huvudfynden är lärares upplevda bristande yrkeskunskap. LÄS MER

 5. 5. Programmering inom teknikundervisningen : En studie som fokuserar på vilka möjligheter och utmaningar det finns inomprogrammering i åk 4-7 för tekniklärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Angelica Bergström; [2022]
  Nyckelord :teknik; programmering; pragmatism;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att få kunskap om vilka möjligheter och utmaningar som tekniklärare i årskurs 4 – 7 beskriver när de ska undervisa om programmering. Denna studie fokuserade på undervisning som bidrar till elevers förståelse för användningsområdena inom programmering och betydelsen i vårt teknikintensiva samhälle samt elevernas förståelse för att vissa föremål i vår vardag och vårt samhälle är programmerade för att fungera. LÄS MER