Sökning: "Abnormal Return"

Visar resultat 1 - 5 av 413 uppsatser innehållade orden Abnormal Return.

 1. 1. Can Optimism in Press Releases Increase Abnormal Stock Returns? - An Event Study and Text-Analysis of Press Releases Issued by FinTech Companies under IFRS and US GAAP

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Fynn Euchner; Viktor Goldenius; [2019-08-08]
  Nyckelord :Event Study; FinTech; Text-analysis; DICTION; Capitalisation vs Expensing; Press-releases;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Returns to Swedish Acquirers from Public an Private M&As

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Robin Abrahamsson; Oscar Hammar; [2019-07-09]
  Nyckelord :Mergers and Acquisition; Listing effect; Abnormal returns; Value creation;

  Sammanfattning : This paper examines Swedish listed acquirers’ cumulative abnormal returns surrounding the announcement of acquisitions between the period 1998–2018 of both public and private targets. We find that acquirers earn an average cumulative abnormal return of 0.68% when the target is public and an average cumulative abnormal return of 1. LÄS MER

 3. 3. SEASONED EQUITY OFFERINGS - Avkastningen på den svenska aktiemarknaden 2004-2016

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Gabriel Bing; Olle Lindborg; [2019-07-09]
  Nyckelord :Seasoned equity offerings; abnormal return; long run performance;

  Sammanfattning : One of the most important tasks of any corporation is the acquirement and accumulation of capital, which can fuel future expansions, finance acquisitions and keep a burgeoning corporation from being stopped at an early stage of the business, before it can secure stability in its cash flow.Capital can be acquired in various ways and they are not all equally attractive to a company. LÄS MER

 4. 4. Avknoppning - En väg till värdeskapande på sikt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Jonassen; Axel Karlström; [2019-06-20]
  Nyckelord :Avknoppning- En väg till värdeskapande på sikt?;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Forskning kring fenomenet avknoppning har främst berört denamerikanska och europeiska marknaden. Den svenska marknaden ter sig relativt outforskadkring detta ämne och framför allt kring avkastning på lång sikt för moderbolaget ochavknoppningen. LÄS MER

 5. 5. A comparative study of the valuation of FinTech and Dot-Com companies

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Kaltrina Izairi; Thanaporn Amornthanomchoke; [2019]
  Nyckelord :Initial Public Offering; Merger and Acquisition; FinTech; Dot-Com; Underpricing; Abnormal Return; Business and Economics;

  Sammanfattning : This master thesis examines the valuation of FinTech and Dot-Com companies by looking at the underpricing level of initial public offerings (IPOs) and the abnormal returns during the period surrounding the announcement date of merger and acquisitions (M&As). The sample consists of 234 IPO’s observations from 1995-2019 and 58 M&A’s deals from 2000-2019. LÄS MER